tirsdag 28 juni 2022

apk_logoArbejderpartiet Kommunisterne (APK)
i Danmark krever i en uttalelse at den danske høyrestatsministeren Anders Fogh Rasmussen må gå av.

Provokatørere i Jyllands-Postens redaksjon og styre, Dansk Folkeparti og dets prestemørkemenn og de øvrige danske ultrareaksjonære korsfarere – de danske neocons – har utløst den «krig mellom sivilisasjoner» som noen av dem har drømt om og arbeidet for.
De har overtatt dansk utenrikspolitikk. Fogh har bygget på dem og ikke på det folkelige flertallet som er imot den aggressive krigspolitikken – og resultatet er en katastrofe for Danmark, skriver APK blant annet.

DET DANSKE folketing har besluttet at forlænge de danske besættelsesstyrkers ophold i Irak og sende yderligere specialtropper til kampzoner i Afghanistan.

Samtidig har den danske statsminister hældt ny benzin på det flammende bål, som Jyllands Postens reaktionære provokation med Muhammed-tegningerne har fremkaldt. Han hilste den muslimske verden med besked fra den amerikanske krigspræsident om, at Bush støtter Danmark.

Den krigskoalition, som har besat Irak og Afghanistan, og som truer Iran, Syrien og andre lande med krig, står sammen også i denne 'kultur- og værdikamp. Den forsvarer nogle tegninger, som tåler sammenligning med Julius Streichers jødesatirer i 30ernes Tyskland, som Jyllands-Posten var fascineret af.

Provokatørerne i Jyllands-Postens redaktion og bestyrelse, Dansk Folkeparti og dets sorte præster og de øvrige danske ultrareaktionære korsriddere – de danske neocons - har udløst den 'krig mellem civilisationer', som nogen af dem har drømt om og arbejdet for.

De har overtaget dansk udenrigspolitik. Fogh har bygget på dem og ikke på det folkelige flertal, som er imod den aggressive krigspolitik – og resultatet er en katastrofe for Danmark.

Ingen har i nyere tid forvoldt nationale interesser eller Danmarks omdømme i verden mere skade end denne flok, der beskylder alt og alle for at være unationale eller landsforrædere. De har gennemført en omfattende landsskadelig virksomhed.

Med deres krigspolitik, racistiske og antimuslimske provokationer har de bragt almindelige danskeres liv i fare. Reaktionerne og urolighederne, de har fremprovokeret, har allerede kostet menneskeliv. De har øget risikoen for terrorangreb og gjort de danske besættelsessoldater til et særligt udsøgt mål for den legitime modstand i Irak og Afghanistan. De har fremkaldt en mærkbar økonomisk boykot med tab af arbejdspladser og jobs.

Anders Fogh Rasmussen bærer personligt hovedansvaret for situationen. Danmark er blevet Europas mest fremmedfjendske land. Fra starten har han støttet Jyllands Postens ideologiske felttog mod mindretallet af muslimer i Danmark og det store flertal i den arabiske og muslimske verden. Han kunne have stoppet eskalationen ved at tage afstand fra tegningerne. Han kunne have mødtes med de islamiske landes ambassadører.

Han kunne have – men han gjorde ikke, og han ville ikke.

Nu appellerer han og regeringen til 'nationalt sammenhold' i den krise, det reaktionære Danmark har kastet landet ud i. Den parlamentariske 'opposition' ekkoer 'nationalt sammenhold'. Det gjorde kollaboratørregeringen under besættelsen også.

Hvordan kan der være 'nationalt sammenhold' om en reaktionær landsskadelig sag, der har splittet nationen og uddybet modsætninger og kløfterne i verden? 'Sammenhold' om en landsskadelig politik som under besættelsen? Umuligt!

Foghs neokonservative politik står nøgen i hele verdens øjne. Kejseren har ikke en trevl på kroppen – han har blod på hænderne. Fogh har haft chancen for at stoppe eskalationen. Han har ikke taget den.

Han er blevet et symbol på det forhadte, reaktionære Danmark.

Nu må han og hans regering gå. Det må det store flertal af danskere, som ønsker at leve i en fredelig verden, i venskab mellem folk og kulturer, sørge for.

Originalartikkelen: http://www.apk2000.dk/apk/udtalelser/2006-0207ˍfoghˍmaaˍgaa.htm