tirsdag 28 juni 2022

Uttalelse fra KFIs årsmøte 12. april 2008

Norske myndigheter uttrykker hyppig bekymring over voldsbruk, maktovergrep og manglende demokrati og menneskerettigheter i en rekke land; vi kan nevne eksempler som Burma, Zimbabwe eller Kina. Overfor disse statene truer man med sanksjoner og andre former for protestmarkeringer.

Det er påfallende at denne moralske fordømmelsen ikke ser ut til å gjelde for tilfellet Irak, sannsynligvis det land i verden med de fleste, mest omfattende og mest brutale formene for maktmisbruk og statlig terror rettet mot sivilbefolkningen.

I Irak lever sivilbefolkningen under okkupasjonsregimets skrekkvelde. Daglige luftangrep, en målrettet politikk for sekterisk rensing av hele byer og bydeler og tilfeldige drap på sivile begrunnet med kamp mot «terrorister» har så langt kostet nær en million irakere livet, mens fire millioner er flyktninger i inn- og utland. Denne virkeligheten til tross, norske myndigheter støtter den såkalte politiske prosessen som er regissert av sjefsokkupanten USA og lakeiregimet i Den grønne sonen. Denne holdningen kan vanskelig forstås annerledes enn at Norge godtar både okkupasjon og de groveste menneskerettighetsbrudd så lenge vår nære allierte USA og Storbritannia står bak.

Den norske regjering taler med to tunger. Den sier at den ikke støtter den amerikansk-leda okkupasjonen i Irak, men samtidig vil den støtte okkupantenes «stabilisering» av landet, blant annet gjennom opplæring av lakeiregimets «sikkerhetsstyrker» i NATO-regi. Den advarer turister og oljeselskapene om sikkerhetssituasjonen i Irak, men gjennomfører gjennom Olje- og energidepartementet spesialiserte kurs for Irak med bistandsmidler i regi av stiftelsen Petrad, INTSOK og Norad som skal sikre økt omsetning for norske petroleumsretta selskap i utlandet. Den foretar seg ingenting i forhold til DNOs ulovlige oljeproduksjon i Nord-Irak eller for å sette en stopper for Statoils etableringsplaner.

Komiteen for et fritt Irak krever at regjeringa avbryter dette dobbeltspillet og gjør det klart at Norge ikke på noe vis, verken militært, politisk eller økonomisk vil undersøtte USAs ulovlige krig og okkupasjon, og at oljeindustrien pålegges å avslutte alle prosjekter og investeringsplaner i landet inntil Irak igjen er blitt et fritt og suverent land.

Komiteen for et fritt Irak
12. april 2008