tirsdag 26 januar 2021

thumb lenin opprydding2. november møtte redaktør av tidsskriftet Revolusjon Jan R. Steinholt i Dagsnytt atten. Anledningen var Ap-mannen Fredrik Mellems angrep på Oktoberrevolusjonen og tidsskriftets 100-årsmarkering av den.

Redaktøren fikk belyst flere ting rundt Oktober og hvorfor Arbeiderpartiet egentlig burde være takknemlig for revolusjonen. Antikommunisten Mellem kom til kort.

Se innslaget her.