mandag 8 august 2022

Varsleren Edward Snowden har fått årets Bjørnsonpris. Den er mer enn velfortjent.

Verdens folk, også millioner av amerikanere, takker Edward Snowden. CC-BY-SA Ted Eytan.Verdens folk, også millioner av amerikanere, takker Edward Snowden.
CC-BY-SA Ted Eytan/flickr
Prisen blir utdelt i Molde den 5. september. Men prismottakeren uteblir fordi den norske staten nekter å garantere for hans sikkerhet, etter trusler og påtrykk fra USA.

Det forteller det meste om Norge som en ryggesløs vasallstat.

- Med stor personlig risiko og stort mot har han avdekket alvorlige brudd på personvernet og vist hvordan stater kan bruke ny elektronisk teknologi til å overvåke ikke bare sine egne borgere, men også andre staters borgere.

Professor Thomas Hylland Eriksen , styremedlem i Bjørnson-Akademiet.

Snowden er ettersøkt av amerikanske myndigheter fordi han har avslørt masseovervåkinga til NSA og andre amerikanske hemmelige tjenester, en masseovervåking som også rammer amerikanske borgere og strider klart mot USA egne lover.

Dét spiller ingen rolle for en norsk regjering som påstår at den er særdeles opptatt av personvern og «individets frihet». Det er naturligvis bløff fra ende til annen. De mange avsløringene av hva PST, Forsvarets Etterretningstjeneste og andre norske overvåkingsorganer bedriver i inn- og utland taler sitt tydelige språk. En virksomhet som i mamge tilfeller skjer i tett samarbeid med nettopp tjenester som CIA og NSA.

Heller ikke opposisjonspartiet Ap vil løfte en finger for å hjelpe Snowden, sjøl ikke midt i en valgkamp. Det gjorde Jonas Gahr Støre klart tidligere i sommer overfor NTB. Både Ap og regjeringa prøver å avpolitisere hele spørsmålet ved å hevde at det er en sak for utlendingsmyndighetene og domstolene, som vi alle vet er fullstendig «uavhengige» av de politiske makthaverne. Av stortingspartiene er det bare SV som har forsøkt å tale Snowdens sak.

Med et sånt politisk påtrykk er tildelinga fra Bjørnson-akademiet en modig handling. Enda modigere hadde det vært om akademiet hadde lagt utdelinga til den norsk-russiske grensa, slik at Snowden kunne ha tatt imot prisen under russisk vern, et personvern norske myndigheter avmektig hevder at de er ute av stand til å gi. Dét ville i enda sterkere grad ha blottstilt det ynkelige Norge i verdens øyne.