lørdag 19 september 2020

Pressemelding fra EFN (Elektronisk Forpost Norge), Oslo, onsdag 7. april 2010

Elektronisk Forpost Norge (EFN) finner det svært underlig og urovekkende at en av søkerne til stillingen som direktør for Datatilsynet [1], Ap-mannen Erik Nadheim, har gått ut offentlig med synspunkter om at «det såkalte personvernet» blir for høyt prioritert i forhold til andre hensyn, og viser til flere konkrete saker der han mener Datatilsynet legger for stor vekt på personvern, i foredrag og i sin artikkel «Storebror har fått ufortjent dårlig rykte».

– Denne artikkelen lå ute på nettstedet til Nadheims nåværende arbeidsgiver, Det kriminalitetsforebyggende råd, men forsvant pussig nok fra nettstedet da hans kandidatur til Datatilsynet ble offentlig, påpeker Thomas Gramstad, leder for EFN. Artikkelen er heldigvis tilgjengelig fra en rekke andre nettsteder [2,3]. (Som kjent er det vanskelig å fjerne ting fra Internett.)

Men spørsmålet er hvorfor en person som er negativ til både Datatilsynets formål [4] og personvern generelt søker stillingen som direktør for Datatilsynet?

EFN erfarer, med enda mer undring, at Anders Brenna, muligens den av søkerne som har best kompetanse og mest erfaring på området personvern, ikke engang har mottatt invitasjon til intervju om stillingen [5,6].

EFN vet ikke hvem av søkerne som er invitert til intervju. Vi håper at regjeringen ikke ønsker en «logrende hund» [7,8] i denne stillingen. Eller for å si det med Are Slettans ord: «Å ansette Erik Nadheim som vaktbikkje for personvernet, vil være som å vigsle Varg Vikernes til biskop» [9].

– Det ser ut til å være flere gode kandidater til stillingen blant søkerne, f.eks. Bjørn Erik Thon (som kan vise til svært gode resultater fra sin stilling i Forbrukerombudet), eller Christine Hafskjold (med relevant merittliste fra Teknologirådet), for å nevne noen i tillegg til allerede nevnte Anders Brenna, sier Bjørn Remseth, nestleder for EFN.

EFN håper at prosessen ved valg av ny direktør for Datatilsynet vil være ryddig, gi et godt resultat, og at åpenbart upassende kandidater vil holdes borte fra denne viktige stillingen.

  • [1] http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/nyheter/2010/Sokeliste-direktor-i-Datatilsynet.html?id=597738
  • [2] http://tinyurl.com/storebror-erik
  • [3] http://graverne.wordpress.com/2010/03/25/storebror-har-fatt-et-ufortjent-darlig-rykte/
  • [4] http://www.datatilsynet.no/templates/Page____954.aspx
  • [5] http://blogg.abrenna.com/jeg-fikk-ikke-danse/
  • [6] http://blogg.abrenna.com/startskuddet-som-vekket-pressen/
  • [7] http://vampus.blogspot.com/2010/03/nadheim-en-logrende-golden-retriever.html
  • [8] http://vampus.blogspot.com/2010/03/store-mor.html
  • [9] Storebrors forsvarer, http://areslettan.na24blogg.no/?p=2031