mandag 16 mai 2022

Den 9. oktober ble Barack Obama tildelt Nobels fredspris. Med tanke på den Obama-tilbedelsen som liberalistiske og reformistiske «venstre» har klart å fremme i Vesten, så er det ikke overraskende at Obama vant prisen.

Prisen har ingen hvilken som helst historie. Den har tidligere blitt tildelt krigsforbryteren Henry Kissinger, despoten Dalai Lama og imperialisten Roosevelt. Da passer jo Obama godt inn.

Obama har sett på at det har hendt et statskupp i Honduras, lovet opptrapping i den imperialistiske okkupasjonen av Afghanistan, utvidet «krigen mot terror» til Pakistan, administrerer den imperialistiske okkupasjonen av Irak, sett på et folkemord mot det palestinske folket, truet med krig mot Iran og Nord-Korea samt en rekke andre forbrytelser. Han blir oppfattet som svart, men har absolutt ikke på noen måte bidratt til å bedre forholdene for de svarte i USA.
 
Det at Obama har vunnet prisen sier oss mye om hvordan Obama har forandret bildet av USA. Valget av Obama som president ga imperialismen et nysminka ansikt. En rekke målinger viser at folk over hele verden har et bedre syn på USA nå enn tidligere. Så med det representerer Obama-regimet en mer effektiv imperialisme. Obama klarte å snu trenden med at USA ble likestilt med krigsgalskap, og bare dette i seg selv er en stor seier for imperialismen.
 
Men uansett, «den nye» imperialismen som nå representeres under Obama-regimet er av den samme karakter som imperialismen under Bush, eller helt siden Lenin beskrev imperialismen i boken Imperialismen som kapitalismens høyeste stadium. Imperialisme er imperialisme, og det finnes ingen slem eller snill form.
 
Folket i de undertrykte landene må forstå dette. Folket innad i de imperialistiske landene må forstå dette. Se til Irak og Afghanistan, der ser vi Obama-regimets sanne ansikt, imperialismens sanne ansikt. Obama-regimet representerer okkupasjon og undertrykkelse.
 
Møt opp og demonstrer i Oslo 10.desember.