søndag 23 januar 2022

Stalin tapte i retten i en mye omtalt sak. Stalins barnebarn, Jevgenij Dsjugasjvili, saksøkte avisen Novaja Gazeta for ærekrenkelse, siden den publiserte en artikkel av Anatolij Jablokov som anklaget Stalin for å ha «undertegnet dødslister» og «arrangert forbrytelser mot sitt eget folk.»

Josef Stalin DjugasjviliStalin-tilhengere samlet seg med plakater utenfor rettssalen, og Dsjugasjvili sin advokat uttalte:

"Stalin var en stor leder som reddet landet, og førte det til demokrati. Hans grunnlov var den beste noensinne. Ja, mange uskyldige mennesker led og ble drept, men Stalin var ikke ansvarlig for dette. Andre var (…)"

Det var under Stalins ledelse at noen av de største seirene i menneskehetens historie ble vunnet. Under Stalins lederskap gikk Sovjetunionen fra et tilbakeliggende land til å bli en til dels moderne sosialistisk stat, som ble i stand til å utfordre imperialismen på verdensbasis.

Livskvaliteten økte for det sovjetiske folket under Stalin. Til tross for de harde kårene under kampen for fullføringen av industrialiseringsprogrammet og verdenskrigen, så ble livet generelt forbedret. Utdanning og helsestell til alle. I sosialistiske Sovjetunionen hadde arbeiderklassen makt og rettigheter som overgår det vi, som innbyggere i kapitalistiske land, kan forestille oss.