tirsdag 30 november 2021

Den avtroppende USA-ambassadøren til Norge, John Doyle Ong, stiller opp til avskjedsintervju med Dagbladet den 21. november. Der bobler han over med noen sannhetsord om USAs vurdering av norsk utenrikspolitikk.

Skjønt Ong i sin tid truet med litt av hvert da Norge ikke offisielt ville støtte USAs overfall på Irak i 2003, har ambassadøren urokkelig tillit til at Norge fortsatt er en lydig vasallstat. Noen forbehold omkring at vi visstnok skal ha fått ei venstreorientert regjering som har varslet «ny kurs», tar han ikke.

Alltid i tråd med USAs målsetninger

«Jeg har beskyldt norsk UD for å være diplomatisk hyperaktive. Det finnes knapt en krise i verden Norge ikke involverer seg i», sier ambassadøren, før han fortsetter:

«Men til dette vil jeg si at Norges initiativ alltid er i tråd med USAs utenrikspolitiske målsetninger. Og Norge kan i mange tilfeller gjøre det vi ikke kan på grunn av hvem dere er, og hvem vi er.» (vår uth.)

For å understreke Norges status viser Ong til at amerikanske ambassader i andre smånasjoner med 4-5 millioner innbyggere må nøye seg med 50 ansatte, mens den norske har over 200.

– Norge og Russland har gassen vi trenger

Ong bruker det meste av intervjuet til å vektlegge betydninga USA tillegger olje- og gassressursene i Barentshavet. Han har hastverk med å få til en grenseavklaring rundt gråsonen, slik at den blir tilgjengelig for olje- og gassutvinning. «Norge og Russland har et bilateralt samarbeid som vi til en viss grad ikke har noe med å blande oss i», innrømmer ambassadøren. Men bare til en viss grad. For straks etterpå krever han en plass for USA i et trilateralt samarbeid. «Norge og Russland har hva vi trenger, og vi har markedet», sier Ong til dagbladet.no

Kampgrupper for EU-hæren

Stortingsvalget ga mange forventninger til en ny kurs, også i utenrikspolitikken. Vi tror Mr. John Doyle Ong har en atskillig mer realistisk vurdering. Etter at den nye forsvarsministeren Anne-Grethe Strøm-Erichsen har vært i Brussel og forsikret sin lojalitet til EUs planer for oppbyggingen av nordiske kampgrupper (Battle Groups), med 150 norske soldater, blir det stadig tydeligere at regjeringas erklæringer om en «mer offensiv Europapolitikk» betyr mer offensiv innsats for USAs og EUs interesser, i form av diplomatiske så vel som militære innsatsstyrker.