tirsdag 28 juni 2022

Dødens allianseNATOs generalsekretær, Lord Robertson, sin «julehilsen» til verdens folk var at hvis, eller rettere sagt når, USA angriper Irak ville det være en plikt for alle NATO-land å støtte og å delta i USAs krig mot Irak. NATO oppfatter dermed sin egen rolle som en aggressiv imperialistisk allianse som har som oppgave å støtte opp om USA-imperialismens kriger og aggresjon i deres kamp for vestlig verdenshegemoni.

Det er over ti år siden Warszawapakten gikk i oppløsning og den kalde krigen var over. Dette førte på ingen måte til en fredeligere verden, men tvert i mot. Den kalde krigen ble til varm krig, NATO «skiftet» strategi fra å være en såkalt forsvarsallianse til å kunne føre kriger utenfor medlemslandene. Krigen mot Jugoslavia er et tydelig eksempel på at det «nye» Europa ikke har blitt fredeligere, men et arnested for NATOs og USAs krig, terror og massemord. Når flere østeuropeiske land har gått med i NATO, er det for å være våpendrager for USA og å vise lojalitet og underkastelse for den gjenværende supermakta.

NATO har aldri hatt som mål å forsvare nasjonenes suverenitet, men å være et redskap for USA-imperialismens aggresjon og verdenshegemoni. Kampen mot krig og for fred må også være en kamp mot NATO.

Revolusjon vil derfor være med å reise og holde fast ved parolen: Norge ut av NATO - ingen norsk soldat i imperialismens krigstjeneste!

Desember 2002