mandag 28 november 2022

glattisen

Året 2022 tegner til å bli enda brattere og glattere enn de foregående. Ta på deg broddene!

Etter valget fikk vi høre at nå er det vanlige folk sin tur. Så langt har vanlige folk havna enda lenger ut på glattisen, uten brodder. 

Reallønna har stupt i 2021, etter et lønnsoppgjør der LO la seg flat allerede før forhandlingene. For den tredjedelen med lavest lønn har reallønna gått kontinuerlig nedover helt siden 2013. Det har den nåværende arbeidsministeren Hadia Tajik sjøl sagt og belagt med SSB-tall.

Reallønna stuper

Alt tyder på at 2021 vil toppe disse åtte åra med reallønnsfall for dem som har minst fra før. Konsumprisindeksen (KPI) viser en prisøkning på 5,1 prosent fra november 2020 til november 2021. Vårens lønnsoppgjør var basert på en prisvekst på 2,8 prosent. Lønnstapet er et enkelt regnestykke. Men KPI gir ikke nødvendigvis et riktig bilde, fordi alle områdene som inngår ikke betyr like mye. Mat betyr sjølsagt en del, men matprisene har faktisk gått ned og bidrar derfor til lavere gjennomsnittstall. 

Det som betyr aller mest for folk er oppvarming og annen strømbruk, samt boligkostnader. Og ser vi på SSB-posten «Bolig, lys og brensel» er prisveksten på over 16 prosent! Utslaget skyldes årets fire siste måneder med skyhøye strømpriser, sannsynligheten er derfor svært stor for at tallet blir enda mye høyere når vi ser på prisutviklinga fra mars 2021 til mars 2022. Reallønna di krymper i samme takt. Bare strømregninga sluker en tredjedel av månedslønna for mange nå i vintermånedene.

faglig handbokEt lønnsoppgjør som monner, må ha tosifra krav enten vi snakker i kroner eller prosent. Det vil ikke LO kjempe for, uten at grunnplanet mobiliserer og går til aksjon. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er mest opptatt av at lønnsutviklinga blir lavere enn i landa omkring. «Solidaritet» er ifølge henne at arbeidsfolk i forskjellige land skal underby hverandre for å hjelpe sine egne kapitalister, altså solidaritet med de rike som lever av arbeidet vårt! Vi tipper at Håndboka i faglig kamp som Forlaget Revolusjon utga i 2021, kan fort komme til nytte på mange arbeidsplasser. Bestill håndboka fra nettbutikken vår hvis du ikke alt har fått den som abonnent.

Titusener fikk permitteringsvarsel før jul som følge av nye smitteverntiltak. De skal i prinsippet få 80 prosent av de første 319 000 kronene av lønna si i dagpenger. Men de som tidligere har vært permitterte, for eksempel ansatte i hotell- og restaurantbransjen, risikerer nå å få bare 64 prosent, eller 80 prosent av 80 prosent. Dermed er de nede på det laveste ordinære dagpengenivået.

Regjeringspartiene kan skyve EU og EØS-regelverket foran seg. 80 prosent av tidligere lønn er maksgrensa EU-kommisjonen og ESA har satt.

Velgerne rømmer

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har strødd om seg med valgløfter, noen av dem nedfelt i Hurdalsplattformen. Men sjøl det som står der, er i ferd med å skrotes

«Dialogen» med EU om å sikre norske unntak fra EUs fjerde jernbanepakke er redusert til en hviskelek. Vakre ord om å sikre nasjonal kontroll over energi og jernbane er tømt for innhold når regjeringa erklærer at den vil styre på grunnlag av EØS-avtalen, uten å gjøre forsøk på å få disse områdene ut av EØS-avtalen. Det er ingen grunn til å undre seg over at velgerne rømmer fra Ap og Sp

Heller ikke den nasjonale kontrollen over norsk territorium er noe Senterpartiet, som sitter med forsvarsministeren, ser ut til å bry seg om. Partiets svada om norsk sjølstyre fordunster helt når det er USA som truer sjølråderetten. Alt tilsier at Sp og Ap vil forsøke å få Stortinget til å godkjenne baseavtalen med USA, en avtale som gjør Norge til klientstat. Fire norske baseområder kan bli lagt inn under amerikansk jurisdiksjon slik at Norge ender opp som Europas motstykke til bananrepublikken Colombia. Heldigvis er motstanden stor og voksende, sjøl blant profilerte NATO-politikere. Kampen mot baseavtalen kan og skal vinnes!

Det har gått mer under radaren at fregatten KNM Fridtjof Nansen deltar som del av hangarskipsgruppa USS Harry S. Truman Carrier Strike Group. Fregatten er dermed direkte underlagt amerikansk kommando – i strid med Grunnlovens § 25 som forbyr at landets sjømakt overlates i fremmede makters tjeneste. Flåtestyrken er i disse dager i Middelhavet. Hvis den setter kurs for Svartehavet, kan Norge risikere å bli dratt inn i en mulig krig mellom Russland og Ukraina. Det må være et krav at fregatten umiddelbart kalles hjem og stilles under norsk militær kommando.

Også motstanden mot underkastelsen for ACER og EUs energiunion øker dag for dag. Den 20. januar er det lagt opp til store markeringer rundt om i landet på initiativ fra en rekke fagforeninger og Industriaksjonen. Blant krava til Strømprisalliansen er «Ut av Acer og EUs energiunion – fortsatt kraftsamarbeid med nabolandene våre» og «forutsigbare langsiktige kraftpriser for industri og landbruk samt toprissystem for husholdninger». Organisasjoner som Nei til EU og Motvind Norge har slutta seg til. 

Rett brodden mot kapitalismen som system

2022 tegner dermed til å bli et viktig kampår, der reallønna, nasjonal kontroll over energi og motstand mot aggressive krigsforberedelser vil stå i sentrum. Vi må samtidig være forberedt på at stadig nye statlige smitteverntiltak, nødvendige som unødvendige, kan bli tatt i bruk for å kontrollere befolkningen. Forsøk på å innskrenke våre demokratiske rettigheter i form av portforbud og lignende må slås tilbake!

Revolusjon vil fortsette med å bringe analyser og innsyn i avgjørende spørsmål for arbeiderklassen og vanlige folk, slik vi har gjort i året som gikk. Vi vil fortsette å vise sammenhengen mellom undergraving av demokratiet, ran av folkets ressurser og livsfarlige krigsforberedelser. På sikt forutsetter forsvaret av freden, demokratiet, velferden og den nasjonale suvereniteten et brudd med de kvelende kapitalistiske produksjonsforholdene som uunngåelig fører til nye kriser og kriger. Sosialismen, arbeiderklassens nye statsmakt, er vårt mål. Sammen med gamle og nye lesere ønsker vi å bygge kunnskap og organisasjon, de to avgjørende vilkåra for at arbeiderklassen og allierte kan få til oppbrudd og forandring. Vi oppfordrer deg som ikke allerede får tidsskriftet i posten til å bli abonnent eller bidra på andre måter til å gjøre stemmen for revolusjonært oppbrudd og forandring sterkere. 

Året som kommer blir brattere og glattere for vanlige folk. Ny regjering endrer lite på det. Nå gjelder det å ta finne fram broddene og ta dem på!

Vi ønsker alle våre lesere et godt nytt kampår.

Likte du det du leste? Vipps noen kroner til Tidsskriftet Revolusjon #114366 eller bruk Donér-knappen nedenfor.

Tusen takk for bidraget!

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-