lørdag 6 juni 2020

kroner1

Regjeringen er tro mot sine reaksjonære «verdier». Den spar ut penger til de som har mer enn nok, og deler ut ørefiker til arbeidere, arbeidsløse og uføre.

Det kommer et momspåslag på 2% på all transport, for eksempel buss- og togbilletter, samt på kino og underholdning. Kraftig økte bomavgifter sørger for strammere økonomi for barnefamilier som trenger bil for å hverdagen til å fungere.

700 millioner kroner skal spares gjennom å kutte i dagpengene til arbeidsløse. Samme sum blir gitt i skattelette til aksjeeiere.

Familier med bare én inntekt skal heller ikke tro at de er noe – skatteklasse to faller nå bort. Så hvis en av forsørgerne i familien mister dagpengene på grunn av regjeringens nye innstramminger, blir det ingen skattereduksjon av den grunn.

Når det gjelder kommunene er tendensen klar. Gevinsten går til de store bykommunene, samt kommuner som frivillig har latt seg sammenslå. Mindre kommuner, samt de som motsetter seg sammenslåingsiveren, får smekk.

Politiet får et gavedryss. Dessuten øker styresmaktene bevilgningene til sikkerhetstiltak for dem selv.
Gavedryss blir også de militære krigsforberedelsene til del. Det bevilges 9 milliarder kroner til innkjøp av de sagnomsuste F-35-jagerflyene. Dessuten settes det av 200 millioner til krigsøvelsen Trident Juncture 2018 - en ren forberedelse til krig med Russland.

Kort sagt: Regjeringen belønner sine klassefeller – aksjespekulanter og rikfolk generelt. Arbeidere, arbeidsløse og uføre må stramme inn livreimen.

At styresmaktene skjerper sikkerheten rundt seg selv er et tegn i tiden. Folk flest skal ranes og utpines mens voldsapparatet passer på at folk holdes på plass.

Den eneste varige løsningen er å kullkaste hele det kapitalistiske systemet.