tirsdag 24 mai 2022

ISIS-CIA-cooperation-400x266Slik burde IS-flagget sett ut. Illustrasjonsbilde hentet fra Global Research.ISIS/ISIL er et Frankenstein-monster som ikke lenger lar seg kontrollere av dem som skapte det.

«Enhver regjering har plikt til å beskytte landets innbyggere. Slik sett er regjeringa sin handlemåte uangripelig, helt uavhengig av om terrortrusselen viser seg å være reell eller er et velregissert narrespill, noe vi sannsynligvis aldri vil få vite.»

Terroralarmen har gått. En uspesifisert trussel er retta mot Norge, forklarer PST og justisminister Anundsen (FrP). Væpna politi er utplassert ved alle grenseoverganger og trafikknutepunkter landet over. Også Forsvaret holder høy beredskap.

Det er et uvant og for mange skremmende syn i et land hvor politiet normalt er ubevæpnet. En slik terrorberedskap har ikke vært sett på mange årtier, annet enn som øvelser. Ikke desto mindre fikk utenriksminister Børge Brende samme dag som terroralarmen gikk, bevege seg helt uten livvakter fra PST da han møtte trønderske næringslivsledere på Frosta, ifølge Dagens Næringsliv.

Syriakrigere

PST holder kortene tett inntil brystet, men lar publikum forstå at det kan være snakk om ei gruppe av Syria-farere som har vervet seg som jihadister for Islamsk stat i Syria/Levanten (ISIA/ISIL) eller an-Nusra-fronten, og som vil sette kurs for Norge – om de da ikke er her allerede.

ISIS/ISIL (som nå kaller seg Islamsk Stat – IS) har til fulle bevist i Syria og Irak hva de er kapable til når det gjelder bestialitet og grusomheter. Det er all grunn til å være på vakt mot islamister og norske konvertitter som har gått i krigsskole hos denne banden. Fra Norge skal det være snakk om et femtitall personer, hvorav minst ti er drept i strid med rivaliserende salafistgrupper.

Likevel er det mye som skurrer, ikke minst når det gjelder timingen.

Gaza vekk fra forsidene

Terroralarmen går samtidig som Israel trapper opp barnemyrderiene i Gaza med omfattende angrep på sjukehus og FN-skoler. I snart to uker har også norske medier, tross rasende protester fra de mest rabiate sionistiske støttespillerne, vært nødt til å rapportere om krigsforbrytelsene til Israel. Et regime som Norge stadig vekk pleier tette og nære bånd til; politisk, økonomisk og militært.

Nå er myrderiene på Gaza henvist til sekundærplass i nyhetsbildet. Forsidene er isteden fylt med det flytende trusselscenariet og politiets mange råd og anbefalinger om at vi alle skal «bruke byen som vanlig»! Samtidig som folk bes melde fra om de ser eller hører noe unormalt, blir det pliktskyldigst advart mot å stigmatisere særlige grupper; les muslimer.

Vinn-vinn for regjeringa

Fra politiets og forsvarets beredskaopsøvelse Tyr i 2012. Foto: Politiet/Torgny Alstad/Flickr.Fra politiets og forsvarets beredskapsøvelse «Tyr» i 2012.
Foto: Politiet/Torgny Alstad/Flickr. cc by40x14
Den psykologiske effekten er forutsigbar, især rett etter minnemarkeringene for terroranslaget 22. juli 2011. Frykten for en uidentifiserbar trussel gjør at folk flest ikke bare godtar, men setter pris på, at væpna politifolk stanser folk og biler etter forgodtbefinnende og vifter med skarpladde automatvåpen. Denne formen for unntakstilstand skal angivelig skape trygghet. Varer den lenge nok, kan folk begynne å akseptere militariseringa av sivilsamfunnet som det normale.

Det er ingen grunn til å hevde at dette er hensikten. Men det er grunn til å minne om at vi har ei regjering som har massiv styrking av politiet og mlitærapparatet på sin agenda. Frisk frykt for terrorhandlinger på norsk jord kan fort feie vekk folkelig skepsis til en væpna politietat, mer overvåking og åpning for bruk av militære i den sivile beredskapen.

Enhver regjering har plikt til å beskytte landets innbyggere. Slik sett er regjeringa sin handlemåte uangripelig, helt uavhengig av om terrortrusselen viser seg å være reell eller er et velregissert narrespill, noe vi sannsynligvis aldri vil få vite. Trolig vil myndighetene tjene politisk på at de har vist pro-aktiv handlekraft, sjøl når kjemperegninga for styrking av politi og terrorberedskap skal innkreves. FrP og Anundsen vil helt sikkert få gjennomslag for økte bevilgninger til Justisdepartementet når neste års statsbudsjett legges fram i oktober, fra partnere så vel som opposisjon.

Et vepsebol til nytte for Israel

De blodstenkte kriminelle som kaller seg Islamsk Stat (ISIS/ISIL) får al-Qaida til å framstå som speidergutter. Men de har samme opphav og fosterforeldre: Vestlig imperialisme og sionisme i forbund med de mest reaksjonære regimene i Midtøsten.

Edward Snowden, tidligere ansatt ved National Security Agency (NSA), har avslørt at britisk og amerikansk etterretning samarbeida med israelske Mossad for å opprette ISIS/ISIL (Islamsk stat i Irak og Syria/Levanten).

Ifølge Global Research sa Snowden at etterretningstjenestene fra de tre landa skapte en terroristorganisasjon som tiltrekker seg ekstremister fra hele verden til samme region, ved bruk av en strategi som går under navnet «Vepsebolet». (Les artikkelen på Global Research)

Dokumenter fra NSA viser til nylig implementering av Vepsebolet som skal gi den sionistiske statsdannelsen vern gjennom å skape religiøse og islamske slagord.

Ifølge dokumenter frigitt av Snowden er «den eneste løsninga for å beskytte den jødiske staten» at man «skaper en fiende nær landets grenser».

Lekkasjer har avslørt at ISIS' leder og religiøse overhode, Abu Bakr Al Baghdadi, gjennom et helt år fikk intensiv militær trening av Mossad, i tillegg til opplæring i teologi og retorikk.

ISIS/ISIL er som et kinderegg, bortsett fra at de tre overraskelsene er alt annet enn egnet for barn. De er derimot gledespakker for imperialismen og sionismen.

  1. Ved å skape et stikkende vepsebol nær Israels grenser, blir oppmerksomheten effektivt avledet fra sioniststatens forbrytelser.

  2. ISIL/ISIS er et effektivt drapsvåpen mot alle sekulære, progressive og demokratiske krefter i Midtøsten som ikke følger Vestens taktstokk.

  3. Den høyst reelle terrortrusselen som ISIS og al-Qaida representerer kan brukes som påskudd både for «humanitære» vestlige intervensjoner og som fanden på veggen for å legitimere ytterligere militarisering, opprustning av politiet og unntakslover i Europa og USA. Vi veit også, gjennom Human Rights Watch – som har tette bånd til amerikanske myndigheter – at de fleste terroraksjonene i USA er framprovosert av FBI, som har oppfordra, pressa og betalt amerikanske muslimer til udåd. (Se rapporten US: Illusion of Justice, NRK.no 23/7-2014)

ISIS/ISIL er et Frankenstein-monster som ikke lenger lar seg kontrollere av dem som skapte det. Men det spiller liten rolle sett fra imperialistenes ståsted. Denne framavla terrorgruppa vil på den ene eller andre måten tjene deres interesser, også dersom den skulle vende seg mot de som har fostra og fôret den.

Norge har aktivt og på ulike måter bidratt til å fôre denne banden gjennom sin støtte til terrorgruppene som dominerer den militære opposisjonen mot president Bashar al-Assad og Syria. Vi får bare håpe at PST og H/Frp-regjeringa ikke lar seg friste til å gjøre bruk av samme kyniske metoder som sine samarbeidspartnere i FBI.

Se også: Who is Abu Musab Al-Zarqawi? From Al-Zarqawi to Al-Bagdahdi: “The Islamic State” is a CIA-Mossad-MI6 “Intelligence Asset”