søndag 23 januar 2022

19. november 2002 ble tidligere partisekretær Haakon Lie (97) utnevnt til  æresmedlem i Det norske arbeiderparti (DNA). Partileder Jens Stoltenberg sto for utnevnelsen på et arrangement i regi av Oslo Arbeidersamfunn.

Haakon Lie sto i fremste rekke for forfølgelsen av kommunister og venstreradikale i flere tiår etter krigen, ikke minst i fagbevegelsen. Det skjedde i tett samarbeid med den amerikanske ambassaden og CIA. Lie var også blant sioniststatene Israels fremste støttespillere i Norge.

I DNA er det blitt påstått at man har tatt et oppgjør med tradisjonen som Haakon Lie representerte. Det oppgjøret må ha skjedd i retning høyre, ettersom Lie kritiserer dagens ledelse fra en «venstre»-posisjon i industri- og energipolitikken.

Fra tid til annen blusser det også opp en navnedebatt i DNA, fordi mange synes det er ekkelt å kalle seg arbeiderparti. Med agent Haakon Lie som æresmedlem er det vel så stor grunn til å spørre om Det norske Arbeiderparti er en passende betegnelse.