torsdag 28 januar 2021

Etablissementet hyler opp mot ethvert forslag om akademikerboikott av rasiststaten Israel, fordi det ville være et overgrep mot den akademiske frihet, vår kulturelle arv og heaven knows what. Men så viser det seg at akademikerboikott for lengst er innført. Sjølsagt ikke retta mot Israel, men imot stater som Israel og USA ikke liker: Nord-Korea og Iran.

Det ble stor ståhei da ansatte ved Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet og Høyskolen i Trøndelag oppfordret til full kulturell og akademisk boikott av Israel. Styret ved NTNU behandlet saka den 12. november, og endte med å avvise forslaget. Enstemmig, etter en kraftig dose politisk press.

Forskningsminister Tora Aasland (SV) hadde på vegne av regjeringa truet med at universitetet ville «bryte lovfestede prinsipper» hvis boikott ble vedtatt.  – NTNU som et universitet kan ikke pålegge eller forby samarbeid med forskere fra Israel. Den enkelte forsker har rett til å velge emner og faglige kontakter, sa hun.

Men, uppps – så viste det seg at de lovfestede og akademiske prinsipper ikke gjelder likevel. Utenriksdepartementet nekter to nordkoreanske studenter oppholdstillatelse, for dermed å hindre at de fortsetter sine studier i informasjonsteknologi ved Høyskolen i Stavanger. De skulle starte på sin doktorgradsutdannelse ved Institutt for data- og elektroteknikk i høst. Men UD, PST og Uncle Sam har sagt nei. Studentene har ikke gjort noe som helst galt, men UD vil være «føre var», som de sier. Det hører med til historien at opptaket var klarert med UD i vår.

– Det som kan skje i slike tilfeller er at nord-koreanske borgere får en type kunnskap som gjør at de kan utvikle masseødeleggelsesvåpen eller leveransesystemer til missiler. Det sier seg selv at dette ikke er ønskelig. Slik begrunner «kommunikasjonsrådgiver» Haakon Svane avgjørelsen overfor NRK.

Vi synes å ane en umiskjennelig amerikansk-israelsk klang i de diplomatiske vendingene.

Vi levde i den tro at alle studenter mottar den samme kunnskapen, enten de er norske, israelske, australske, pakistanske eller nord- eller sørkoreanske borgere. Hvis universitetet i Stavanger driver med opplæring i å lage missilsystemer, var det kanskje en bedre idé om PST og UD påla dem å legge ned akkurat den studieretninga. Eller er det sånn å forstå at det er i orden at israelere eller sørkoreanere får en type kunnskap som gjør at de kan utvikle masseødeleggelsesvåpen?

For bare en måned siden fikk også en iransk student sine satellitt-studier ved Høyskolen i Narvik avbrutt, fordi PST mente at kunnskapen kunne misbrukes i hjemlandet. Til å se på satelittfjernsyn, kanskje?

Akademiker-foreningen Tekna mener disse to sakene viser at Norge i praksis har en akademisk boikott mot et ukjent antall land og innenfor deler av akademia. – Det er klart det er fryktelig ubehagelig at Norge nå plutselig viser seg fra en slik side, sier Tekna-president Marianne Harg. I motsetning til da Israel var tema, nekter forskningsminister Tora Aasland å kommentere disse sakene.

Hun har visst alt glemt at «den enkelte forsker har rett til å velge emner og faglige kontakter». Eller så har hun innsett at hun burde ha føyd til en ikke uviktig bisetning; hvis USA og Israel sier at det er i orden.