onsdag, 13 11 2019

Vil erstatte vernepliktige med mer vervet personell

Gode erfaringer med vervet personell, mener forsvarsministeren. Ønsker ny vurdering av verneplikten "i lys av norske utenlandsoperasjoner".

Forsvarsministerens årvisse foredrag i Oslo Militære Samfund den 8. januar, viste seg å bekrefte våre bange anelser. Jørgen Kosmo ga her utvetydige signaler om at vernepliktsforsvaret slik vi kjenner det står foran en betydelig omstrukturering. Den må omvurderes "i lys av de utfordringer som bruk av norske styrker i operasjoner utenfor landets grenser innebærer".

For mange vernepliktige

Tallet på vernepliktige overstiger nå Forsvarets angivelige behov, enda ca. en tredjedel av de som blir innkalt til sesjon ikke gjennomfører førstegangstjenesten. Et utvalg er nedsatt for å finne ut hva som skal gjøres for å sette disse "overtallige" til alternative tjenesteoppgaver.

Gode erfaringer

I Oslo Militære Samfund viste Kosmo blant annet til såkalte gode erfaringer med vervet personell i Sjøforsvaret, en ordning forsvarsministeren ser ut til å ville gjenopplive og utvide. Dette er en trend i de fleste NATO-land, som henger sammen med alliansens sjøldefinerte nye oppgaver og "utfordringer". Land som Nederland og Danmark har f.eks. lagt om vernepliktsforsvaret, om enn i forskjellig grad. Det danske militærvesenet kjører for tida massive reklamekampanjer for å rekruttere til den danske Internationale Brigade.

Nødvendig onde?

Stadig flere tegn i tida tyder på at Forsvarsdepartementet anser vernepliktsforsvaret i Norge som et slags nødvendig onde. Avviklinga av verneplikten kan imidlertid ikke skje før tilstrekkelig mange profesjonelle hær- og sjøstridsavdelinger er stablet på beina. Ettersom dette uansett vil bety en reduksjon i antall stående avdelinger, er det trolig at en forestående omstrukturering vil bli markedsført med honnørord av typen "avspenning" og "nedrustning".

En trussel mot oss og andre

Disse profesjonaliseringsplanene, som skal gjøre Ola Soldat mer "anvendelig" til NATO-innsats kloden rundt, representerer en potensielt alvorlig trussel mot vårt eget folk og mot folk i andre deler av verden som ikke innordner seg "den nye verdensorden" overvåket av USA og NATO.

J.St. – januar 1996