torsdag 20 januar 2022

Klassekampen melder at SV-avisa Ny Tid blir kjøpt opp av forlaget Damm, som vil tjene penger på «venstresidas ukeavis». SV-ledelsen har gitt sitt glade samtykke. Vi ser ikke bort fra at «venstresidas dagsavis» ser med skrekkblandet fryd på utsiktene til å bli oppkjøpsobjekt, den også.

Sett i lys av at Damm tradisjonelt har vært en storaktør når det gjelder brettspill og annen harmløs underholdning, burde mulighetene saktens være til stede.