onsdag 18 mai 2022

Thorbjørn Jagland er stortingspresident og iallfall formelt Norges nummer to etter kongen. Arbeiderpartiets tidligere leder framstår mer enn noen gang som en imperialistisk terrier i kennelen til George Bush.

jaglandI Politisk kvarter på P2 den 29. januar 2008 kunne herr Jagland fortelle hvordan vi med våre verdier skal sivilisere disse afghanske gruppene som vil jage ut utlendinger, stenge diskoteker og alt annet som smaker av frihet.

Det følgende er ordrette sitater:

«NATO har hatt for lite tropper der og for mange begrensninger på troppene.»

«Hvis du sammenligner med det NATO gjorde på Balkan, så hadde man altså 60.000 soldater i Bosnia-Hercegovinia. Afghanistan er 70 ganger større enn Bosnia, men man har bare 40.000 soldater der.» Vår kommentar: Jagland vil altså helst oversvømme Afghanistan med 420.000 NATO-krigere!

«Jeg tror at man må gi en beskjed til alle de som forsøker å jage utlendinger ut, at man har stamina* til å være der lenge, at man ikke klarer å jage dem ut, rett og slett.»

«Disse gruppene hater utlandet mest av alt fordi vi står for andre verdier. De ønsker bare å vende tilbake til sitt system, med undertrykking av kvinner... med stenging av skoler og diskoteker... og alt som smaker av frihet.»

Stortingspresident Thorbjørn Jagland om NATOs trøbbel i Afghanistan i Politisk kvarter på P2 den 29. januar 2008.

* Stamina betyr evne til fysisk og psykisk utholdenhet. Ordet finnes ikke i norske ordbøker. Også dette ordet har Jagland overtatt fra sine anglo-amerikanske helter – sammen med «our values», så klart.