tirsdag 28 juni 2022

Den største avisa i Israel, Yedioth Ahronoth, siterer en høytstående kilde i det israelske utenriksdepartementet som mener at Norge er «det mest Israel-fiendtlige landet i verden» (sic!).

Bakgrunnen er at Israels ambassadør har klart å legge seg ut med det norske kongehuset, og har fått betimelig påpakk fra både UD og fra Det Mosaiske Trossamfunn i Norge.

Når en vet hva som har vært offisiell og uoffisiell norsk politikk de siste seksti åra og fram til denne dag, er påstanden om Norge som Israels største fiende ganske så sensasjonell. I hele etterkrigstida har Norges lojalitet vært urokkelig, uansett regjering, til to land: Israel og USA.

Men med utkikkstårn i en settlerstat som anser landets opprinnelige innbyggere for å være uønska inntrengere, må man nødvendigvis se virkeligheten opp-ned.

Sett i lys av at staten Israel har tradisjon i rask og grusom gjengjeldelse mot de som til enhver tid «truer Israel», har PST endelig fått en grunn til å høyne terrorberedskapen. Men det aner oss at «Mossad-rødt» ikke inngår i beredskapsskalaen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.