torsdag 20 januar 2022

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Av og til har vi mer til overs for monarkiet enn for de borgerlige brødpolitikerne.

Kong Harald har vendt tommelen ned for forsvarssjefens anmodning om kongelig «approbasjon» av en ny medalje for tapperhet i strid, med det fredsæle navnet Stridsfortjenestekorset.

Avslaget skal ha kommet «totalt overraskende» på forsvarssjef Sverre Diesen. Forsvarssjefen ivrer nemlig etter å hedre trigger-happy norske soldater på utenlandsoppdrag. Særlig er saken blitt aktualisert på bakgrunn av hendelsen i Meymaneh i Afghanistan i februar i år, da norske soldater holdt heltemodig stand og skjøt med skarpt mot en flokk sivile som betakket seg for norsk NATO-beskyttelse.

Men kongen synes vi har medaljer nok. Han er ikke spesielt begeistret for Norges rolle som krigerstat, og har tidligere latt det skinne igjennom at den første Gulfkrigen, i januar 1991, var en direkte medvirkende årsak til at hans far, kong Olav, døde.

Men sjøl om Kongen konstitusjonelt er både landets og Forsvarets ledende figur, så vil både Forsvarssjefen og forsvarsdepartementet arbeide videre for å få innført utmerkelsen, ifølge Aftenposten. – Vi er helt enig med Forsvarssjefen i at vi mangler en dekorasjon for vanskelige situasjoner, sier statssekretær Espen Barth Eide (Ap) til avisa.

Vi kan altså slå fast at vår rødgrønne regjering, den med den nye utenrikspolitiske kursen, du vet, vil sikre at norske hirdmenn i utenlandsoppdrag får en medalje for «stridsfortjeneste» når de på Norges og Vestens vegne går løs på fremmede folk og nasjoner.
Krigsbyttemedaljen
har nå både større lingvistisk presisjon og mer imperialistisk testosteron over seg, om noen spør oss.

Hvis det i tillegg skulle være behov en medalje for politikere og militære som kommer opp i 'vanskelige situasjoner' i forhold til sitt eget og andre folk, foreslår vi at borgerskapet får en avskjedsmedalje. Den kunne for eksempel formes som et fotavtrykk på ei bukseræv.