mandag 16 mai 2022

Lederen i RV-bladet Opprør (nr 5/06) slår an tonen foran den forestående fusjonen – eller vårbryllupet – mellom RV og AKP:

«Når ein gifter seg vert det sagt at ein skal ha på seg ”noko gammalt, noko nytt, noko lånt og noko blått” (Dette gjeld sjølvsagt brura. Brudgommen er alle nøgde med berre han greier å skaffa seg ein mørk dress og møta opp). I helga skipa me i RV, AKP og RU til kvinnekonferanse med 80 flotte damer som er klare for å danna eit nytt, feministisk parti. Det gamle skal syna kvar ein kjem frå, det nye skal syna at ein skal inn i noko nytt, det blå skal symbolisera truskap og styrke – i rørsla vår vert det vel raudt i staden.»

Vi mener å spore en viss usikkerhet rundt hvilken farge de nyforlovede bærer med seg inn ekteskapet. Det er også litt uklart om brudgommen i det hele tatt skal være tilstede, eller om det er snakk om et reint lesbisk partnerskap. Men det forsikres om at «båe brurefolka (gler) seg til endeleg å få ei borgarleg ordning på foreldreskapen til Raud Ungdom».

Ved denne forestående lykkestund sømmer det seg neppe å minne om den gamle RV-parola Oppløs familien. Derfor velger vi ikke å nevne det, veloppdragne som vi er.