onsdag 26 januar 2022

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Arild Stokkan-Grande (29) er fast møtende vararepresentant fra Trøndelag for ekskluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, og fram til nylig en ukjent back-bencher.

Det endret seg da han kom FrP i forkjøpet med å erklære at de afghanske flyktningene i Norge må se til å komme seg ut av landet: «Når disse guttene har klart å komme seg fra Trondheim til Oslo på egne bein, så er de sterke nok til å gå videre ned til Afghanistan og delta i gjenoppbyggingen og motstandskampen der», ytret Stokkan-Grande til Klassekampen den 19. juni. Han la til at «De er unge menn i sin beste alder, og bør snarest komme seg tilbake til Afghanistan!»

Vi finner det prisverdig at herr Stokkan-Grande ønsker en mer effektiv motstandskamp i Afghanistan, sjøl om NATO og de norske medokkupantene allerede er kommet på defensiven.
Stokkan-Grande har sjøl klart å komme seg fra Trøndelag til Oslo – om enn neppe på egne bein. Men siden han er i sin beste alder og ikke det ringeste plaget av gnagsår, synes vi at det ville være rent ut sagt forbilledlig om han reiser i forveien til de afghanske fjellpassene og slutter seg til motstandskampen mot NATO-okkupantene.

Som organist av yrke bør han nok forberede seg på andre piper og mer crescendo. Til gjengjeld vil det gi mulighet til å formidle nye toner til stortingets presselosje når, eller hvis, han kommer hjem.