lørdag 6 juni 2020

«Generelt er jeg forsiktig med å drive selvskryt, men jeg er faktisk Schengen-avtalens mor», sier forsvarsminister Grete Faremo til Kapital.
Og vi som trodde at hun bare var alle krigers mor.