torsdag 2 desember 2021

Erna Solberg har svingt pisken over mindretallet i Høyres stortingsgruppe som vil si nei til EUs datalagringsdirektiv

Mindretallet mener at Høyre, som et konservativt og liberalt parti, burde verne om borgerlige tradisjoner og hegne om enkeltindividets frihet – selv om det utfordrer EØS-avtalen og den uhellige EU-alliansen mellom Høyre og Det kongelige norske Arbeiderparti.

Slik konservativ standhaftighet vil ikke Erna vite av. Liberalere er blitt liberalister. Og konservative er blitt konservatorer som skal arkivere persondata i årevis, og passe på at ikke en eneste detalj går tapt for staten og dens maktorganer.