mandag 8 august 2022

NHOs velferdsillustrasjon til årskonferansen.
NHOs velferdsillustrasjon til årskonferansen.
Bilde fra www.nho.no
Næringslivets Hovedorganisasjon er rørende opptatt av velferdsstaten, sammen med Høyre og Fremskrittspartiet.

I sin uegennyttige kamp til vern om velferdsordningene advarer NHO oss mot å gå i den skumle velferdsfellen. Sistnevnte er illustrert i form av ei musefelle i ferd med å klappe brutalt sammen over en stressless lenestol.

«Dagens ordninger er ikke bærekraftige», forklarer NHO, riktignok uten å presisere at bekymringen gjelder bærekraften i forhold til å løfte kapitalens profittmarginer.

NHOs resept er enkel og effektiv: Hvis vanlige folk jobber til de stuper og slutter å gjøre bruk av velferdsordningene, vil vi få en blomstrende velferdsstat.

Med pensjonsreformen er deler av problemet i ferd med å løses. Men vi er ikke i mål: Nå rettes fokus mot snylterne i den andre enden av generasjonsskalaen: barna.

NHO-president Kristin Skogen Lund er følgelig opptatt av at barnetrygden, som ikke er blitt indeksregulert siden 1996 og i realiteten snart er halvert, er for høy. Dessuten omfatter den som kjent alle barn, verdige som uverdige. Ikke ett av disse snylterbarna gjør et slag for at mor skal få trygda!

Vi regner med at NHO, som del av trepartssamarbeidet med LO og regjeringa, vil stå hardt på for å få arbeidslinja på plass i barnehagene. Fram med plastspadene og ut med eventyrstunden!