mandag 8 august 2022

Artikkelindeks

Lenin om kapitaleksport.«Så lenge kapitalismen forblir det den er, kommer ikke overskuddskapitalen til å bli nytta til å heve levestandarden for massene i et bestemt land, for det ville bety ei senking av profitten for kapitalistene. Men den kommer til å bli utnytta til å øke profitten ved å eksportere kapital til utlandet, til tilbakeliggende land.

… Behovet for å eksportere kapital oppstår fordi kapitalismen er blitt "overmoden" i noen få land, og (på grunn av at jordbruket er så tilbakeliggende og massene så fattige) kan ikke kapitalen finne noe område for "lønnsom" investering.»

Lenin: Imperialismen, Forlaget Oktober 1976, side 103 f.

«Kapitaleksporten, som er en av de vesentligste økonomiske vilkåra for imperialismen, isolerer rentenistene enda mer fra produksjonen og setter snylterstemplet på hele det landet som lever av å utbytte arbeidet i flere oversjøiske land og kolonier.» Lenin, Imperialismen, Oktober 1976, s. 141
«Som en av tendensene i imperialismen stiger det tydeligere og tydeligere fram at "renteniststaten" blir skapt. Det er en ågerstat der borgerskapet i stadig større grad lever på det kapitaleksporten kaster av seg og av å "klippe kuponger".

Det ville være feil å tru at denne forfallstendensen utelukker rask vekst i kapitalismen. Det gjør den ikke. I den imperialistiske epoken avslører visse greiner av industrien, visse lag av borgerskapet og visse land i større eller mindre grad disse tendensene – snart dene ene, snart den andre. Stort sett vokser kapitalismen mye raskere enn før. Men denne veksten blir bare mer og mer ujamn reint allment, ujamnheten slår også særskilt ut i forfallet innafor de landa som eier mest kapital (Storbritannia).»

Lenin, Imperialismen, Oktober 1976 s. 166