mandag 16 mai 2022

Artikkelindeks

Norsk sentralbanksjef på Island

Islendingene kastet ikke bare sin reaksjonære statsminister Haarde, men vendte sitt raseri med enda større tyngde mot sentralbanksjef og avdanka statsminister David Oddson. Den 27. februar 2009 opplyste den nye islandske regjeringa at nordmannen Svein Harald Øygard blir ny sentralbanksjef på øya. Det er i seg sjøl oppsiktsvekkende at en utenlandsk statsborger hentes inn som sentralbanksjef. Hva ville nordmenn ha sagt om Gjedrem plutselig måtte vike plass for f.eks. Axel A. Weber fra tyske Bundesbank?

Hvem er så Øygard? Det er neppe å ta for hardt i om vi sier at han er den norske finanskapitalens mann. Han var statssekretær i Finansdepartementet i perioden 1990-94, han har vært ansatt i Norges Bank i perioden 1983-1990 og kommer rett fra rådgivningsselskapet McKinsey & Company. Sistnevnte selskap er for tida opptatt med å advare regjeringer mot å ty til uheldig nasjonalisering av kriseramma banker i USA…

Islands suverenitet i fare?

Når vi i tillegg vet at det i april 2007 ble inngått en avtale om at Norge skal ha et spesielt ansvar i NATO for «å ta vare på Island militært», gir det ikke mindre grunn til uro på islendingenes vegne. Norske F-16 kampfly, Orion overvåkingsfly og spesialstyrker gjennomførte høsten 2007 øvelser på Island. I første omgang dreier det seg om luftovervåking, og bistand ved eventuell terror. Senere skal man diskutere hvordan norsk og islandsk kystvakt skal kunne lære av hverandre.

Vi skal ikke spekulere videre i framtida til de store islandske fiskeressursene, men minner om at salg og kjøp av fritt omsettelige fiskekvoter var en hovedfaktor bak den islandske bankbobla og det etterfølgende sammenbruddet. Fiskerinæringa på øya har ei gjeld på anslagsvis 40 mrd norske kroner. For pengesterk norsk fiskerikapital med statlige lån i ryggen ligger det trolig uante muligheter her.

Islendinger: vokt om suvereniteten! Norge er på vikingtokt.