tirsdag, 22 10 2019

Aleneforeldreforeningen har i sommer foretatt en undersøkelse av sosialhjelpsatsene i 50 av de største kommunene i landet, der over halvparten av befolkningen bor. Resultatet er entydig. Mens Norge går så det suser og folk flest blir rikere og rikere, er virkeligheten brutalt annerledes for den delen av befolkningen som er avhengig av sosialhjelp.

Sosialhjelpsmottakerne i de aktuelle kommunene har fått reelt 4,5 prosent mindre å leve av i perioden fra 1993-2006. Satsene for livsopphold i sosialhjelpen har ikke engang fulgt prisstigningen etter 1993. Ser en dette i sammenheng med at normallønnen har økt 150.000 kroner i samme periode, noe som tilsvarer en reallønnsvekst på 40 prosent, er det en enorm forskjellsskapning vi er vitne til, sier Aleneforeldreforeningen.