lørdag 8 august 2020

54 milliarder papirverdier forsvant i løpet av fem minutter på Oslo Børs torsdag 18. mai. Det har vært blodrøde børser over hele Europa de siste dagene.
Oslo Børs hovedindeks endte ned 5,69 prosent til 372,34 poeng torsdag, den fjerde største nedturen på 10 år. Den siste uka har Oslo Børs dermed falt med 14 prosent.

Omsetninga av aksjer og grunnfondsbevis var på rekordhøye 18,8 milliarder kroner. En vanlig dagsomsetning de siste månedene har ligget på mellom fem og ti milliarder. For ti år tilbake var en normal dagsomsetning til sammenlikning på 1 milliard kroner.

– Grådighet er erstattet av frykt, kommenterer økonomiavisa NA24 .
Privatpersoner med belånte aksjer tvinges til å selge, og tilløp til panikk begynner å spre seg.
Dagens massakre på børsen begynner å ligne effekten av Asia-krisa som slo inn den 8. oktober 1998, da børsen falt med 6,93 prosent. Men tyngden av borgerskapets økonomer avviser at det er et nytt krakk som står for døra, og kaller det «en nødvendig korreksjon».

Dollarfall og rentefrykt

Frykten for amerikansk inflasjon og renteøkning, kombinert med fall i oljeprisen, blir anført som hovedårsaken til nedgangen. I tillegg kommer en stadig svakere dollar, som noen økonomer har spådd helt ned i 4 kroner i løpet av de nærmeste 24 månedene. Dollaren ligger allerede nede på litt over NOK 6 og skaper problemer for de delene av industrien som eksporterer i dollar. For oljeselskap som Statoil og Hydro er en svak dollar heller ingen ønskedrøm.

De gylne tidene med lav inflasjon og høye vekstrater går trolig mot slutten. Den store kredittmengden har blitt sugd opp av et oppskrudd eiendomsmarked, som har forhindra pengemengden i å slå ut i høye inflasjonstall. Men låneveksten til husholdningene har vært formidabel i en årrekke. Mer enn 80 prosent av de norske husholdningene hadde gjeld i 2003, og det har ikke blitt færre siden.

Hovedindeksen, som skal avspeile «verdiøkninga», har tredoblet seg siden 2003, og borgerklassen har veltet seg i en orgie av penger. Sjøl om den norske arbeiderklassen er en av de mest produktive i Europa, er det innlysende for enhver at den produktive verdiøkninga i Norge i løpet av tre år er nærmere ti prosent enn tre hundre...