søndag, 17 11 2019

ML-gruppa Revolusjon støtter helhjertet opp om initiativet Kommunistisk Plattform.

Kommunistisk Plattform har som erklært mål å forene de marxist-leninistiske kreftene som fortsatt forsvarer det kommunistiske partiets nødvendighet, den demokratiske sentralismen og marxismens lære om væpna revolusjon og proletariatets diktatur. Målet er å gjenreise et marxist-leninistisk kommunistisk parti gjennom en kamp- og enhetsprosess.

Dette målet er fullt ut i samsvar med det som Revolusjon har kjempet for i en årrekke.

Sammen med krefter fra det snart nedlagte AKP, fra NKS og andre miljøer, stiller Revolusjon sine ressurser til disposisjon for dette tiltaket for å gjenreise og videreføre det kommunistiske alternativet i Norge. Vi vil gjøre vårt til at enhetsprosessen gir positive resultater på kortest mulig sikt.

Kommunistisk Plattform er basert på enstemmige vedtak i samordningsorganet, der også kamerater fra Revolusjon deltar. Vedtak fattet av et enstemmig samordningsorgan er forpliktende for medlemmer av ML-gruppa Revolusjon.

Denne beslutninga har umiddelbar virkning.

Oslo, 9. mars 2007

ML-gruppa Revolusjon
Arbeidsutvalget