onsdag 27 januar 2021

Like greit å sykle? Foto: jrsMateriellet er nedslitt, togene står og det er blitt stadig dyrere å reise kollektivt. Blant annet fordi du betaler åtte prosent moms for en buss- eller togbillett. Satsinga på miljøriktig kollektivtransport er snart en stående folkevits.

Før 1. januar 2004 var kollektivtransport momsfritt. Fra denne datoen fikk kollektivreisende et påslag på 6 prosent merverdiavgift, som siden er økt til 8 prosent. Bakgrunnen for denne «reformen», var avgiftsharmoniseringa til EU.

«De fleste EU-land har innført merverdiavgift på persontransport- og overnattingstjenester, men med redusert sats. Dette gjelder blant annet Sverige og Finland. Regjeringen Bondevik varslet at den vurderte å innføre merverdiavgift med redusert sats på persontransport- og overnattingstjenester, jf. Nasjonalbudsjettet 2000». [Ot.prp. nr. 2 (2000-2001)]

Likevel møtte denne EU-motiverte og usosiale skattlegginga praktisk talt ingen motstand. Også venstresida omfavna den. Grunnen var at den ble presentert som et håndslag til kollektivtrafikken, som skulle underlette investeringer og gi billigere kollektivtrafikk på sikt … 
Nå melder NRK at:

«Mens den generelle prisøkningen de siste fem årene har vært på mindre enn 12 prosent, har den samlede prisøkningen på billetter til tog, T-bane og trikk i den samme perioden vært på nesten 15 prosent».

Altså nøyaktig den tidsperioden som har gått siden offentlig persontransport ble momspliktig. Reiser du med buss, koster det rundt 20 prosent mer nå enn for fem år siden. Åtte prosentpoeng mer enn prisstigninga ellers. Eller skal vi si åtte momspoeng?

  • Les også artikkelen fra 2004: Den kollektive momsbløffen