mandag 16 mai 2022

Bankene tjener fett uansett. CC-BY-NC-SA
Bankene tjener fett uansett. by-nc-saSaxhoe
9,1 milliarder kr var bankenes resultat etter tap og før skatt i 2. kvartal. Siden siste kvartal i fjor har samlet resultat mer enn firedoblet seg, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

– Det er ingen overraskelse at bankene tjener mer enn noensinne. Bankene bruker den økonomiske krisen helt kynisk og har aldri hatt så stor fortjeneste til tross for avskrivningen, sier Ragnvald Albretsen, eier og styreleder i det stavangerbaserte eiendoms- og shippingselskapet Seabrokers til e24.no.

Høster av «gullkortet»

Aldri har norske banker høstet mer profitt enn etter at regjeringa har kastet bankpakker og «gullkort» etter dem.  I oktober i fjor ble 350 milliarder kroner stilt til rådighet, der bankene fikk tilbud om å kjøpe statsobligasjoner i bytte mot obligasjoner der sikkerheten lå i norske boliglån. Bankene kunne deretter stille statsobligasjonene som sikkerhet for lån. Det har de gjort, men uten at de av den grunn har senket rentemarginen. «Bankenes rentenetto i andre kvartal var på samme nivå som i første kvartal, hele 12,2 milliarder kroner. Dette er de høyeste rentenettoene som noen gang er målt i et første og andre kvartal,» skriver SSB i en kommentar.
Det vil si at rentenettoen er opp 1 milliard kroner på ett år. At statens gullkort har spilt inn her, er det neppe grunn til å tvile på.

Konkursras i USA

Dette skjer samtidig med at konkursraset fortsetter i banksektoren i en rekke land. 300 amerikanske banker forventes å gå konkurs i år. Guaranty Bank er den siste store konkursen, banken ble i august stengt av det amerikanske kreditt-tilsynet.

Islendingene flås

Samtidig har det islandske Alltinget vedtatt å la staten betale tilbake et beløp tilsvarende 32 milliarder norske kroner for å kompensere nederlandske og britiske innskytere i nettbanken Icebank som havarerte i fjor. Det skulle tilsvare rundt 100 000 per islending som skal betales innen 2023.
Profitten privatiseres, mens tapene blir nasjonalisert.

fra kpml.no nr. 4 2009