tirsdag 1 desember 2020
Faglig kommentar Arbeidsplass og fagforening

LO-ledelse uten tillit

Spørsmålet som antakelig ingen tør stille på LO-kongressen i mai, er om den sittende ledelsen fortjener tillit. For ikke å snakke om fornyet tillit.

lo200gerd kristiansen foto tom isaksen 200pxGerd Kristiansen.
Foto: LO / Tom Isaksen
Mye kan sies om LOs ledelse de siste hundre åra, men ingen har som den nåværende LO-toppen unnlatt å følge opp vedtak fra kongress og representantskap.

Les mer: LO-ledelse uten tillit

Solidaritetsbidrag til havnearbeiderne fra KPML og Revolusjon

Solidaritet med bryggearbeiderneKommunistisk plattform (marxist-leninistene) og Revolusjon har konsekvent støttet havnearbeiderne siden blokaden startet i november 2013.

Selv om bidraget vårt er beskjedent, markerer vi solidaritet også etter at kampen er avsluttet. KPML og Revolusjon har bevilget kr 1500,- til støttefondet.

Les mer: Solidaritetsbidrag til havnearbeiderne fra KPML og Revolusjon

Trondheimskonferansen: EU er kapitalens redskap i kampen mot arbeidsfolk

«Den økonomiske krisa i Europa er kapitalismens krise. EU fungerer som et redskap for kapitalen i kampen mot arbeidsfolks interesser i Europa. I dette inngår å svekke nasjon­alstatene og overføre mest mulig makt til et overnasjonalt EU.»

Boye Ullmann er faglig leder i Nei til EU og organisasjonsarbeider i Fellesforbundet. © CC-BY-NC Nei til EUBoye Ullmann er faglig leder i Nei til EU og organisasjonsarbeider i Fellesforbundet. Han høstet tordnende applaus for sitt innlegg om EØS og bemanningsbyråene.
Foto: Nei til EU © CC-BY-NC
Slik lyder innledninga på den fire sider lange resolusjonsteksten vedtatt på den årvisse faglige Trondheimskonferansen som samler 500 tillitsvalgte. Konferansen vedtok også en rekke enkeltresolusjoner for utmelding av EØS, fortsatt solidaritet med havnearbeiderne etter Høyesterettsdommen, vern om velferd og rettigheter, kamp mot velferdsprofitører og for internasjonal solidaritet.

Les mer: Trondheimskonferansen: EU er kapitalens redskap i kampen mot arbeidsfolk

Havneblokadens bitre lærdommer

Transportarbeiderforbundet avslutter boikotten av havnene i Drammen, Mosjøen og Tromsø. Også i Risavika ved Stavanger, utgangspunktet for havnekonflikten som startet i november 2013.

Fanemarkeringer har det vært mange av. Men sympatistreikene kom aldri.Fanemarkeringer har det vært mange av. Men sympatistreikene kom aldri.Forbundet bøyer dermed av for høyesterettsdommen før jul som erklærte havneboikotten for å være ulovlig og i strid med EØS-avtalen.

Les mer: Havneblokadens bitre lærdommer