tirsdag 1 desember 2020
Faglig kommentar Arbeidsplass og fagforening

Forbundsvise tilpasninger på grunn av ESA og pensjonskonto

Vårens hovedoppgjør kan ende med storkonflikt. Det handler om lønn etter et år med regelrett nedgang i kjøpekrafta, og det handler om å redde stumpene av pensjon og AFP.

Streikevakter under hotellstreiken i 2016.Fellesforbundet vil legge føringene. EØS-avtalen legger på sin side føringer for Fellesforbundet.

Representantskapet i LO bestemte den 27. februar å gå for et samordna oppgjør, men med forbundsvise tilpasninger. Faren er stor for at Fellesforbundet og resten av LO går inn i striden om lønn, pensjon og allmenngjøring med en arm på ryggen.

Les mer: Forbundsvise tilpasninger på grunn av ESA og pensjonskonto

Politisk streik mot bemanningsbyråene

Nå er det nok! Onsdag 15. november setter fagbevegelsen foten ned og krever forbud mot bemanningsbyråene i Oslo-regionen.

Nei til sosial dumping – Forby bemanningsbyråene! Klokka 13:00 blir det stormønstring foran Stortinget. Dit kommer hundrevis av fagorganiserte og titalls faner fra foreninger i Fellesforbundet, El og IT-forbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og mange flere. Også klubbene i de store bemanningsforetakene Adecco og Workshop (Manpower) har slutta seg til den politiske streiken. Se hele oversikten over tilslutta foreninger på FriFagbevegelse

Kravet er i første omgang å forby bemanningsforetak i byggebransjen rundt Oslofjorden, med hjemmel i Arbeidsmiljølovens §14.12.5

En rapport fra bygg- og elektroforeninger i Oslo viser at 85 prosent av innleien som foregår i Oslo og Akershus er i strid med norsk lov.

Les mer: Politisk streik mot bemanningsbyråene

Pirater på havna og i Rådhuset

itf logoOslo har som eneste europeiske havn fått verstingstemplet Port of Convenience (PoC).
At Det internasjonale transportarbeiderforbundet (ITF) erklærer Oslo som PoC (bekvemmelighetshavn) betyr at internasjonale konvensjoner regelmessig blir brutt og at lønns- og arbeidsforhold for sjøfolk og havnearbeidere er graverende. De internasjonale transportarbeiderne vil svare med full blokade.

Les mer: Pirater på havna og i Rådhuset