tirsdag 26 januar 2021
Faglig kommentar Arbeidsplass og fagforening

Dobbeltspill og tillitskrise (eller: Bør regjeringa sjukemeldes?)

I sin iver etter å være ei ansvarlig og framsynt imperialistisk regjering, virker de rødgrønne nærmest besatt på å begå politisk harakiri i forhold til de som drev aktiv valgkamp for dem i fjor høst – ikke minst LO.

LO og NHO raser i kor mot Stoltenberg-regjeringa som uten forvarsel har brutt avtalen om inkuderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen. LO truer med politisk generalstreik.

Les mer: Dobbeltspill og tillitskrise (eller: Bør regjeringa sjukemeldes?)

Voldgifts-Hanssen slår til igjen

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) kan mer enn å kaste ut asylsøkere.

Tomme minibanker – en trussel mot liv og helse? Foto: Revolusjon Han varsler at regjeringa griper inn med tvungen lønnsnemnd i finanskonflikten mandag. Det skjer på tross av forsikringer to dager tidligere fra ministeren om at det var opp til partene sjøl å ordne opp, og at regjeringa ville ligge unna.

Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) har åpenlyst spekulert i at en varsla lockout ville ende med tvungen lønnsnemnd. Og det var nettopp det som skjedde, sjøl om tomme minibanker knapt kan sies å være en alvorlig trussel mot liv og helse.

Les mer: Voldgifts-Hanssen slår til igjen

Bussjåfører krever ei lønn å leve av

Etter fem timers mekling på overtid blei det enighet om ny bussoverenskomst natt til fredag. Det ble også oppnådd enighet om ny avtale for godstransport og miljøbedriftene. For alle områdene er det gitt et lønnstillegg på kr. 5,50 per time til alle.
Bussjåfører: Stort ansvar, lav lønn. Bussjåførene får mer. – Resultatet gir løfter om en betydelig lønnsøking i årene framover, sier forbundsleder Per Østvold til transportarbeider.no

Delt forhandlingsutvalg i buss

Forhandlingsutvalgene for miljøavtalen og godsavtalen anbefalte enstemmig meklingsforslaget, mens det i bussens forhandlingsutvalg var fem stemmer for anbefaling, mens to stemte nei til å anbefale forslaget.

Les mer: Bussjåfører krever ei lønn å leve av

Bygningsarbeiderne bør stemme nei!

Søndag 2. april gikk godt over 16 000 bygningsarbeiderne i Fellesforbundet ut i streik. Allerede dagen etter kom partene sammen til megling, og utpå natta var streiken over. Men langt ifra alle krav blei innfridd.
Nå går det ut en oppfordring til medlemmene om å stemme nei ved uravstemninga 26. april.

Uenighet om tømrertariffen var årsaken til bruddet og den utløsende faktoren for streiken. Men heller ikke spørsmål om sosial dumping og AFP var løst. Aktiviteten på store byggeprosjekter som blant annet Melkøya, Ormen Lange og Operaen i Bjørvika blei ramma av streiken.

Seier eller nederlag?

Byggeplass. Bygningsarbeiderne vant fram med kravene i tømrertariffen, likeså om forlenging av AFP i noen år til, men i spørsmålet om sosial dumping er det mange som mener at det anbefalte forslaget ikke holder. Det var da heller ikke enighet i forhandlingsdelegasjonen, åtte stemte for og fem imot. Det er innen bygningsbransjen at en har blitt mest rammet av sosial dumping. Mange tillitsvalgte og bygningsarbeidere mener at den anbefalte avtalen ikke holder, og oppfordrer til å stemme nei. Se oppropet nedenfor.

Det blir uravstemning 26. april – da avgjør bygningsarbeiderne om streiken starter opp igjen.

VI VIL STREIKE MOT SOSIAL DUMPING!

Den største trusselen mot bygningsarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår er at bransjen vår er i ferd med å bli useriøs. Arbeidsgiverne får selv ta en del av ansvaret for dette, og før lønnsoppgjøret vedtok Fellesforbundet fire krav mot sosial dumping:

  • Bedriftene tar tiltak for å øke antallet egne ansatte
  • De tillitsvalgte får forhandlingsrett ved bortsetting av arbeid
  • All innleie av arbeidskraft skal avtales
  • De tillitsvalgte får reell innsynsrett i hvilke lønns og arbeidsvilkår som benyttes av underentreprenøren eller utleiebedriften

Dessuten må vi ha en minstelønnsgaranti som også er et redskap i kampen mot sosial dumping

  • Minstelønna må heves til 85% av overtidsgrunnlaget.

Etter en dags streik er bare et av kravene innfridd. Arbeidsgiverne er tydeligvis ikke interessert i å ha et seriøst arbeidsliv, men må tvinges til det gjennom fortsatt streik. Medlemmene skal nå si sin mening gjennom uravstemning.

Vi oppfordrer bygningsarbeiderne: STEM NEI!

Oppgjøret – bakgrunn

Frontfagene

Forhandlingsbruddet i byggfagene kom etter at Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon enstemmig anbefalte meklingsforslaget fra Riksmeklingsmann Svein Longva for frontfagene.

Det generelle tillegget er på latterlige kr. 1,00 til medlemmer som har lokal forhandlingsrett, og kr. 1,50 til medlemmer som ikke har lokal forhandlingsrett.
Dette dekker ikke engang prisstigninga, for ikke å nevne momsøkninga. Likevel vil dette legge føringer for resten av de forbundsvise forhandlingene som følger utover våren. Disse smuletilleggene kommer i en situasjon der de fleste bedriftene har opplevd en vanvittig profittfest helt siden 2003.

Sukkerpillen er at Fellesforbundet i samarbeid med regjeringa har «reddet»  AFP-ordninga og skattefordelene. Men bare fram til 2010, som forventet. Det ligger i kortene at hele AFP blir skrota når pensjonsranet (også kalt reformen) skal bankes igjennom i 2010. AFP er uforenlig med hele tankegangen bak pensjonsforliket, og det veit NHO utmerket godt.

Fellesforbundet har fått gjennomslag for er at tillitsvalgte i bedriftene nå har fått innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører og utleiebedrifter. Derimot har de tillitsvalgte ikke fått forhandlingsrett i disse spørsmåla.