tirsdag 26 januar 2021
Faglig kommentar Arbeidsplass og fagforening

Tariff-forræderi: LO-toppen selger ut fagbevegelsens grunntanke

Resultatet av forhandlingene i mellomoppgjøret mellom LO og NHO ble et nytt tyggegummitillegg (en pakke tyggis er det eneste du får for kr 7,50 om dagen).

Ei krone - og rett til å forhandle den bort!Enda verre er det at forhandlingsresultatet innebærer et generalangrep på grunntanken bak kollektive avtaler og sentrale forhandlinger.

Les mer: Tariff-forræderi: LO-toppen selger ut fagbevegelsens grunntanke

Med oss, eller mot oss?

Foran valget i 2005 mobiliserte LO kraftig for å bli kvitt Bondevikregimet, ei regjering som ville amputere arbeidsmiljøloven og kveste sjukelønnsordninga, og som førte Norge inn i tre brutale okkupasjonskriger under USAs kommando. Fagbevegelsen spilte en avgjørende rolle for valgseieren til det rødgrønne regjeringsprosjektet. Det ble sagt at nå hadde vi fått ei regjering som arbeidet med oss, og ikke mot oss.

Les mer: Med oss, eller mot oss?

Kongsberg Automotive går til global klassekrig

Vis solidaritet og gi utsugerne svar på tiltale!

Kongsberg Automotive driver grov fagforeningsknusing og lønnsdumping mot sine ansatte i USA.  327 arbeidere ved Van Wert i Ohio har vært utestengt fra jobben siden 2. april. Hvis Fellesforbundet har tenkt å oppvise et minstemål av internasjonal solidaritet med arbeidsfolk som tynes av norsk kapital, er det tid for handling. Hvorfor er det ikke sympatistreik og blokade ved Kongsberg, på Raufoss og Hvittingfoss?

Les mer: Kongsberg Automotive går til global klassekrig

«Full pott» for regjeringa og LO-toppen - men kampen for pensjon og AFP fortsetter

Stopp pensjonsranet!

Uravstemninga i LO/NHO-oppgjøret ga som venta «full pott» for regjeringa og LO-ledelsen. Men kampen for pensjon og AFP er ikke slutt. LO i Oslo tvinger Roar Flåthen til å stå under kjempebanneret «Stopp pensjonsranet! Kampen for en rettferdig pensjon og AFP fortsetter!» når han holder sin 1. mai-tale på Youngstorget.

I LOs representantskap var det ikke én eneste som oppfordra til å stemme nei. Likevel samlet motstanderne av det som er framstilt som «full pott for LOs krav» stor oppslutning. Så stor at forslaget kunne ha blitt nedstemt hvis opposisjonen hadde hatt evne og tid til å organisere en effektiv nei-kampanje.

Les mer: «Full pott» for regjeringa og LO-toppen - men kampen for pensjon og AFP fortsetter