tirsdag 22 juni 2021

Fredag 26. november 2010 gikk 19 av Fellesforbundets og Handel og Kontors medlemmer ved Gjøvik-bedriften Bekken & Strøm ut i streik for tariffavtale.

Støtteuttalelse fra ML-gruppa Revolusjon

Til de fagorganiserte ved Bekken & Strøm AS!

Kampen der fører for tariffavtale er en viktig kamp for alle fagorganiserte for å sikre ordna forhold på arbeidsplassene. ML-gruppa Revolusjon gir dere full støtte i kampen mot en arbeidsgiver som ønsker å skru klokka bakover. En slik kamp vil kreve samhold, styrke, tålmodighet og ikke minst solidaritet fra andre fagorganiserte.

Det er en mobilisering blant grunnplanet i fagbevegelsen som vil gjøre at dere vil kunne føre denne kampen fram til seier. Det vil også presse toppene i LO og forbundene til å støtte kampen og ikke gi etter hvis streiken drar ut i tid.

Roar Flåthen skryter av at LO er verdens sterkeste fagbevegelse. Da bør LO vise det, blant annet gjennom å sikre alle dere som streiker full lønnskompensasjon så lenge kampen varer.

Vi støtter streiken deres fullt. Den må føres fram til seier!

Oslo, 1. desember 2010

Kameratslig hilsen

for ML-gruppa Revolusjon

Rolf Jørgensen