lørdag 29 januar 2022

Representantskapet i LO i Oslo vedtok den 30. oktober enstemmig en uttalelse som krever at regjeringen nedlegger veto mot EUs tjenestedirektiv.

Dermed fastholder representantskapet sin motstand, sjøl om direktivet er blitt «moderert» i forhold til det opprinnelige forslaget som ga opphav til enorme protester over hele Europa sist vinter (bildet).

I uttalelsen heter det blant annet: «Formålet med tjenestedirektivet er å øke konkurransen i arbeidslivet. Det vil også øke omfanget av sosial dumping, fordi arbeidsmarkedet omfatter 28 land med enorme forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår, regelverk og fagorganisering. Tjenestedirektivet vil i tillegg føre til økt privatisering.»

Uttalelsen avslutter med et krav til regjeringa om å bruke reservasjonsretten, og føyer til: «LO i Oslo forventer at Landsorganisasjonen i Norge stiller seg bak dette kravet».

[Les hele uttalelsen]