tirsdag 28 juni 2022

faglig handbok

Forlaget Revolusjon og KPml har utgitt ei håndbok i faglig kamp. Heftet er ment som en veileder for faglige aktivister og klassebevisste tillitsvalgte.

I den nåværende krisa ser kapitalen store muligheter til å utnytte koronapandemien og massearbeidsløshet til å skru klokka tilbake. NHO, Spekter og Virke blir mer og mer aggressive. Presset mot lønn og rettigheter har økt kraftig med pandemien som påskudd. Enda verre kan det bli når samfunnet blir gjenåpnet. Da er det særlig viktig at arbeidsfolk forbereder seg og organiserer seg for kamper som kommer.

NHO varsler at de vil slå lønna ned ved mellomoppgjøret 2021. Det til tross for at deres egne tall viser at industriens driftsresultat økte fra 27 milliarder kroner i 2019 til 33 milliarder i 2020 – midt under den verste krisa siden 1930-tallet.

LO og de andre hovedorganisasjonene kommer til å fortsette klassesamarbeidslinja si. For å «hjelpe næringslivet til å komme på fote» vil fagpampene selge unna lønn og andre viktige krav. Desto viktigere blir det å reise kampen lokalt. Mange bedrifter i flere bransjer har skodd seg godt på krisa. Fagorganiserte må sjøl føre kampen om de skal vinne fram. Den som regner med å få støtte fra fagtoppene når det går mot konflikt og aksjoner på arbeidsplassen, kan få seg en stygg overraskelse. Avtaleverket og klassefreden er hellig for fagpampene. Særlig nå.

Håndboka oppsummerer lærdommer fra mange streiker og konflikter, særlig de «ulovlige». Den gir anvisninger for kampvillige arbeidsfolk som ikke vil la seg fange i klassesamarbeidets garn. Heftet er et viktig og nyttig hjelpemiddel for alle klassebevisste arbeidere og fagorganiserte. Abonnenter på Revolusjon mottar heftet sammen med tidsskriftet. Er du ikke abonnent? Det kan du ordne her.

Håndboka kan også bestilles separat fra forlaget@revolusjon no for kr 75,- inkl. porto.
Ved bestiling av 5 eksemplarer eller flere, selger vi til kostpris pluss porto. NB Begrenset opplag!