mandag 6 desember 2021

Nå er det nok! Onsdag 15. november setter fagbevegelsen foten ned og krever forbud mot bemanningsbyråene i Oslo-regionen.

Nei til sosial dumping – Forby bemanningsbyråene! Klokka 13:00 blir det stormønstring foran Stortinget. Dit kommer hundrevis av fagorganiserte og titalls faner fra foreninger i Fellesforbundet, El og IT-forbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og mange flere. Også klubbene i de store bemanningsforetakene Adecco og Workshop (Manpower) har slutta seg til den politiske streiken. Se hele oversikten over tilslutta foreninger på FriFagbevegelse

Kravet er i første omgang å forby bemanningsforetak i byggebransjen rundt Oslofjorden, med hjemmel i Arbeidsmiljølovens §14.12.5

En rapport fra bygg- og elektroforeninger i Oslo viser at 85 prosent av innleien som foregår i Oslo og Akershus er i strid med norsk lov.

Sosial dumping er spesielt utbredt i bygg og anlegg, men brer seg til stadig flere sektorer. Den blåsvarte regjeringa har åpna for utvida bruk av midlertidge ansettelser, noe som har forverra situasjonen ytterligere.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen har gitt sin støtte til den politiske streiken – en streik NHO i første omgang prøvde å få stoppa fordi den var «ulovlig». Arbeiderpartiet, SV og Rødt har fremma ulike forslag for å forby eller begrense innleiebruken.

Vikarbyrådirektivet spøker i bakgrunnen

Problemet for LO-ledelsen og Arbeiderpartiet er at de møter seg sjøl i døra. Det var Ap som sørga for at Vikarbyrådirektivet i 2012 ble innlemma i norsk lovgivning – på tross av store faglige protester.

Fram til år 2000 var privat arbeidsformidling i utgangspunktet forbudt. Siden har det vært fritt fram. Vikarbyrådirektivet ble gjennomført i norsk rett med virkning fra 2013. Direktivet gjør det i utgangspunktet ulovlig med «forbud mot og restriksjoner i anvendelsen av vikarbarbeid». Likevel er det åpning for forbud når særlige allmenne hensyn og sikkerhet på arbeidsplassen eller «behov for å sikre et velfungerende arbeidsmarked» tilsier det. Det er denne skjønnsmessige vurderinga Arbeiderpartiet og LO-ledelsen prøver å utnytte uten å utfordre Vikarbyrådirektivet og dermed EØS.

Initiativtakere til streiken er: EL og IT Forbundet Oslo og Akershus; Heismontørenes forening; Tømrer og byggfagforeningen i Oslo; Oslo bygningsarbeiderforening; Rørleggernes fagforening Avdeling 1, Fellesforbundet; Elektromontørenes forening, Oslo og Akershus og LO i Oslo.