fredag 5 juni 2020

Nok en gang har vi lært at når konflikter kanaliseres inn i det borgerlige rettsapparatet er det arbeidsgiverne som vinner, denne gangen med bruk av EØS-avtalen. Mange av havnearbeiderne står uten jobb og inntekt etter at Høyesterett erklærte havneboikotten for ulovlig. De har også mista retten til dagpenger.

Her burde sjølsagt LO sine milliardfond vært tatt i bruk for å hjelpe de streikende arbeiderne. Isteden er det fagforeninger og støttespillere i inn- og utland som viser klassesolidaritet og sørger for at det kommer penger inn på kontoen til havnearbeiderne.

En oversikt over bevilgninger blir periodisk oppdatert her. Det trengs fortsatt støtte.
Kontonummeret er 3060.33.16947  Adressen er Norsk Havnearbeiderforening, Postboks 2079, 6028 Skarbøvik.