mandag 8 august 2022

30.10.2016 Lokførerne vant fram i kampen for en trygg jernbane! Togstreiken er avsluttet.

Streikevakter på Oslo S. Foto: © Norsk Lokomotivmannsforbund.Streikevakter på Oslo S.
Foto: © Norsk Lokomotiv-mannsforbund.
NSB og Cargonet nekter fremdeles å inngå en tariffavtale som skal gjelde inntil en nasjonal standard for lokomotivkompetanse foreligger. Dermed drar konflikten ut.

Ansvaret for at konflikten er inne i sin femte uke hviler på NSB og Spekter, som påstår at de er for en nasjonal standard, men som likevel nekter å skrive dette inn i en ny tariffavtale. Kompetansekrav har vært tariffestet i alle år siden 1914. Men nå vil plutselig ikke NSB lenger.

– Argumentene fra NSB og Spekter henger ikke på greip, sier talsperson for KPml, Dagbjørn Skipnes.

– NSB posisjonerer seg for konkurransen som Jernbanereformen har åpnet for, en reform som er direkte inspirert av EU og Jernbanepakke IV. Sikkerhet for passasjerene og trygge ansettelsesforhold koster penger. I en konkurransesituasjon mot andre aktører, blir sikkerhetsopplæring, arbeidsvilkår og pensjoner salderingspost når anbud skal vinnes.

Mener du at kampen til lokførerne er viktig også for andre yrkesgrupper?

dagbjorn skipnes– Absolutt. Og dessuten for sikkerheten til folk flest. Se på kampen som legene førte nylig, det handlet også om trygghet for pasientene og forsvarlige arbeidsforhold for legene. I lastebilnæringen ser vi hvordan kabotasjekjøring underminerer lønn og arbeidsvilkår, og ikke minst er sikkerheten på veien blitt alvorlig truet. Helikopterpilotenes protest mot deregulering og avvikling av norsk tilsynsmyndighet for trafikken i Nordsjøen handler om det samme. Lokførerne gjør en heroisk innsats for å forsvare sikkerheten og anstendige arbeidsvilkår for seg sjøl og for andre.

Handler ikke dette også om EU og EØS?

– Jo, dette er en kamp på mange fronter, indirekte også mot EU og EØS-avtalen, som med sine fire friheter for kapitalen og pålegg om konkurranseutsetting peprer faglige og sosiale rettigheter nær sagt daglig. Kravet om fagskoleutdanning ble fjerna da EØS-regelverket om jernbane ble innført i Norge. Så da er det heller ikke rart at Lokmannsforbundet har reist krav om at Norge må si opp EØS-avtalen, påpeker Skipnes.

Etter å ha avvist lokførernes siste forslag til løsning, spekulerer Spekter trolig i tvungen lønnsnemd, slik som de gjorde mot de streikende legene. Lokførerne vurderer på sin side å trappe opp streiken ytterligere.

Har Norsk Lokomotivmannsforbund noen sjanse til å vinne denne kampen?

– Lokførerne har vist og viser en formidabel kampvilje, og de har møtt forbausende stor forståelse blant pendlere og andre togreisende som skjønner kampens betydning, på tross av sterkt økende hets i mediene den siste uka.

Om kapitalens regjering fremmer lovforslag om lønnsnemnd, er det et svakhetstegn. Det viser for all verden at staten ikke er noen «nøytral part», spesielt når lønnsnemnd ikke kan begrunnes med fare for liv og helse, som i dette tilfellet. Tvungen lønnsnemd er et våpen for makthaverne som bare er effektivt i den grad det blir respektert av de streikende. Som marxist-leninister mener vi at lønnsnemnd prinsipielt må trosses. Men man må alltid foreta taktiske vurderinger ut fra det faktiske styrkeforholdet og ut fra hvor utvikla den aktive klassesolidariteten i fagbevegelsen er.

– Skulle regjeringa gjøre alvor av lønnsnemndtruslene som nå kommer fra stortingsrepresentanter og andre, vil lokførerne vil bli satt under kraftig press fra mediene og klassesamarbeidslederne i LO Stat for å strekke våpen. Hvordan de streikende skal møte et sånt angrep, er det bare de sjøl som kan avgjøre. Vår plikt er å støtte dem uansett.

– Jeg håper at lokførerne ikke gir seg før de har vunnet. De fører en kamp som gjelder oss alle.

Norsk Jernbaneforbund, som blant annet organiserer konduktører og verkstedarbeidere, truer med å bryte samarbeidet med NSB hvis ikke Spekter kommer lokførerne i møte.