tirsdag 24 mai 2022

Dette er enda et ledd i en lang rekke provokasjoner mot bryggesjauerne i Oslo, som etter at Yilport fikk operatøransvar på containerhavna har mottatt permitteringsbrev og oppsigelser. Yilport har avvist å inngå tariffavtale, og Norsk Transportarbeiderforbund gikk til blokade i februar.

Losse- og lastekontorene som institusjon er en torn i øyet på NHO, havneoperatører og reaksjonære kommunepolitikere. Grunnen er at Losse- og lastekontorene antakelig er det nærmeste man kommer et reellt bedriftsdemokrati i Norge. I OLLK har de ansatte to av de fem styrerepresentantene.

Transportarbeiderforbundet følger opp saken. Oslo bryggearbeideres forening mener at det som har skjedd er ledd i en styrt avvikling. De krever at LO kommer på banen og synliggjør hva denne kampen dreier seg om. Hvorvidt LO-ledelsen denne gangen velger å ta bomullen ut av øra, gjenstår å se.