torsdag 20 januar 2022

Stadig flere fagforeninger stiller seg kritiske til EØS-avtalen, fordi:

•    EU/EØS med den frie flyten fører til brutal lønnskonkurranse og sosial dumping.
•    Den frie flyt fører til økonomisk kriminalitet. Det er i ferd med å oppstå mafiatilstander i flere bransjer.
•    Arbeidslivet blir mer og mer dominert av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak som praktiserer «Ikke lønn mellom oppdrag». Dette undergraver stillingsvern og bryter loven om faste ansettelser i Arbeidsmiljøloven. Bemanningsforetak har ikke lærlingeordninger. Dette undergraver yrkesfagene og lærlingeordningene og fratar ungdom ei framtid i arbeidslivet.
•    Norge har benyttet differensiert arbeidsgiveravgift som et effektivt distriktspolitisk virkemiddel. Dette endres nå av EU/EØS på en måte som vil få dramatiske følger for næringslivet, spesielt i Nord-Norge.
•    EØS påtvinger Norge et risikoregime på norske veier – innen gods- og busstransport – og bøter blir ilagt transportører uten at de ansvarlige betaler.
•    EU vil konkurranseutsette post under 50 gram. Dette er nok en trussel mot næringsliv og arbeidsplasser i distrikts-Norge
•    EU vil tvinge Norge til å konkurranseutsette persontransport på jernbane, uavhengig hva norske politikere måtte mene i framtida.
•    EØS-avtalen opphever kravet om offentlig pensjon ved offentlige anskaffelser.
EØS truer i dag fundamentet for den norske velferden. EU ønsker i prinsippet at mer bør privatiseres. EØS undergraver faglige rettigheter, folkestyret og demokratiet. Grensen er derfor for mange nådd. Tida er inne for en annen tilknytningsform til EU.

Foreløpig har over 450 tillitsvalgte skrevet under oppropet, deriblant:

Roy Pedersen, LO i Oslo; John P. Denstad, LO i Trondheim; Rolf Bersås LO i Stavanger; Kristine Larsen, HK og nestleder LO i Tromsø; Bernhard Brunes, LO Jæren; Per Johnny Voldseth, LO Kongsvinger & omegn; Elin Løset, LO Førde&omegn; Stian Norstad, LO Mosjøen & omegn; Helge Galterud, LO i Sør-Gudbrandsdalen; Geir Stava, LO i Nord-Rogaland; Ingunn Strand Johansen, FO og LO Asker og Bærum; Størk Hansen, leder LO GLTV; Bjørn Bylund, sekr LO Verdal; Jan Olav Haug, leder LO Tønsberg; Mohamed Kallel, nestleder LO i Sunnhordaland; Christoffer Ellingsen, nestleder LO i Vesterålen.