I dette spørsmålet har ikke fagbevegelsen råd til å vike en tomme, og det er en farlig kurs å overlate spørsmålet til det parlamentariske spillet og valgkampen i 2017. De reaksjonære endringsforslagene til AML skal av bordet nå!