tirsdag 20 april 2021

Politisk streik den 18. januar: Det ble en mektig mønstring onsdag ettermiddag da tusenvis av fagorganiserte krevde at regjeringa legger ned veto mot at vikarbyrådirektivet til EU blir innført i Norge.

Den politiske streiken ble rundet av i Oslo med et entydig krav om veto fra den faglige mønstringa foran Stortinget 18. januar.I Oslo ble den politiske streiken mot vikar-byrådirektivet rundet av foran Stortinget.I Oslo trosset fire tusen fagorganiserte snøkavet på Youngstorget, i byparken i Stavanger demonstrerte to tusen til tross for regn og møkkavær, i Trondheim stilte 1600 på torget. Og så videre landet rundt.

Det samla tallet på streikende var langt, langt større enn dette. Det er en historisk sterk faglig protest mot EU-tilpasninga og trusselen mot faglige rettigheter som følger av denne politikken.

Likevel har det vært påfallende medietaust i NRK, TV2 og de store borgeravisene. Man skulle tro de alle hadde fått referatforbud.

Grunnplanspresset i denne saka har vært så stort at sjøl Arve Bakke i Fellesforbundet tordnet mot regjeringa og stortingsgruppa til Arbeiderpartiet. Han fikk følge av en rekke forbundstopper. Hans Felix fra El og IT og Roger Hansen fra Transport kom med klare advarsler om at støtten til den rødgrønne regjeringa henger i en syltynn tråd om ikke stortingsgruppa til Ap tverrvender.

Dét er det få tegn til. Anette Trettebergstuen, Aps «arbeidspolitiske talskvinne», var utskremt for å forsvare EU-direktivet og den arbeiderfiendtlige politikken til sitt parti. Hun ble buet ut foran Stortinget av et par tusen rasende arbeidsfolk.

Kravet om at også LO-sekretariatet skal kreve at regjeringa bruker reservasjonsretten, kom kraftig til uttrykk. Presset mot Roar Flåthen øker. Etter den 18. januar blir det enda vanskeligere for sekretariatet å nekte å lystre kravet fra et overveldende flertall blant LO-medlemmene i både privat og offentlig sektor.

Flere nyheter og mange bakgrunnsartikler om vikarbyrådirektivet finnes på frifagbevegelse.no