tirsdag 22 juni 2021
Noen av kommentarene er også publisert i tidsskriftet Revolusjon.

Underkategorier

Politikk

Politiske kommentarer omfatter også kommentarartikler publisert i tidsskriftet Revolusjon.

Faglig

Faglig kommentar Arbeidsplass og fagforening

Synspunkt og debatt

Meninger om ymse. Ytringer står for forfatterens regning.

Satire og petit

De som mener at kommunister bare er alvorstunge, frarådes å lese mer i denne kategorien.