mandag 6 desember 2021

Høyre og Fremskrittspartiet styrer Oslo kommune, og følger sin nyliberale oppskrift for å bryte ned det meste av det som fins av kommunale tjenester. TT-tjenester og bestemor legges ut på anbud, mens barnehager «konkurranseutsettes».

«Spesielt det lave sykefraværet, den gode legedekningen og de positive tilbakemeldingene fra Helsetilsynet vakte oppmerksomhet» skrev Adecco på sin webside etter Erna Solbergs besøk 11.08.2009.

Det sveitsisk-kontrollerte utleiebyrået Adecco vant anbudene på drift av Ammerudlunden og Midtåsen Sykehjem. Disse ble framholdt som et glansbilde på hvor godt de private utfyller det kommunale tjenestetilbudet. Under valgkampen i 2009 var Ammerudlunden et mønsterbruk for Høyreleder Erna Solberg.

Så avslører NRK – ikke kommunen og ikke Arbeidstilsynet – at ansatte jobbet 84 timer i uka uten overtidsbetaling og sov i bomberommet mellom vaktene. Bruddene på arbeidsmiljøloven og det som måtte eksistere av tariffavtaler er så grove at byrådet ikke har hatt annet valg enn å si opp kontrakten. – Vi hever avtalen, etter å ha fått konstatert at Adecco driver systematiske brudd på arbeidsmiljøloven, sa Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H). Adecco later som om de legger seg flate mens de får fortsette driften på Midtåsen, sjøl om selskapet innrømmer ulovlig drift ved alle sine sjukehjem.

Byrådet holder fast på sitt mantra om konkurranseutsetting:  – Jeg er en sterk tilhenger av å benytte privat kompetanse, men selskapene må følge norsk lov, sier byrådsleder Røsland.

Adecco skryter av at de er verdens og Norges største bemanningsbyrå, det vil si et utleie- og vikarbyrå. Hvordan et sånt snylterfirma tjener penger samtidig som kommunen angivelig «sparer» penger, burde være et enkelt regnestykke. De ansatte får regninga gjennom sosial dumping. Og i neste omgang brukerne og skattebetalerne. 2009 var et rekordår for Adecco internasjonalt. Nettoprofitten blei på 423 millioner euro.

Helseforetaket Incita har brukt en litt annen variant. De har gjort ansatte til såkalte innleide næringsdrivende, og dermed spart utgifter til pensjon, sjukelønn og annet. De «næringsdrivende» er realiteten sykepleiere, hjelpepleiere og miljøarbeidere. Disse utgjorde over halvparten av Incitas lønnsbudsjett på vel 85 millioner kroner i 2009. Noen av dem har jobbet 400-500 timer måneden, ifølge NRK.

Dette er nok en illustrasjon på hvorfor kampen mot Vikarbyrådirektivet er så viktig, og hvorfor en rekke fagforbund og LO-avdelinger krever at Norge bruker reservasjonsretten.

Trondheimskonferansen i januar uttalte at:

«… bruken av vikarbyråer og bemanningsselskaper skal begrenses og (vi) krever i stedet faste ansettelser. Vikarbyråene vokser i omfang i dag, fagbevegelsen kjemper en rettferdig og viktig kamp for flest mulig hele og faste stillinger, vikarbyrådirektivet vil føre til det motsatte. LO kongressen vedtok i 2001, 2005 og 2009 en oppfordring om å bruke veto mot EU-direktiv som undergraver faglige rettigheter. Det er samtidig viktig å styrke arbeidstakernes rettigheter framover for å motvirke sosial dumping, og sikre lov- og avtaleverk slik at ytterligere undergraving av den norske modellen forhindres.
Fagbevegelsen kjemper en viktig kamp for et rettferdig og forutsigbart arbeidsliv. Det betinger faste ansettelser og gode tilsettingsvilkår. Vikarbyrådirektivet vil føre til den motsatte utviklinga.»

Fagbevegelsen skal ha aksjonsdag den 14. mars 2011 for å markere at regjeringen må benytte vetoretten mot direktivet.