onsdag 18 mai 2022

Både HK/Transportarbeiderforbundets varslede sympatiaksjon ved flere godsterminaler på Østlandet og HK/Fellesforbundets oppfordring om å boikotte bedriften, som nekter å undertegne tariffavtale er lovlige, heter det i dommen fra Oslo Tingrett.

Bekken & Strøm dømmes til å betale LO og forbundene til sammen vel 300 000 kroner i saksomkostninger.

Dette var en kamp fagbevegelsen ikke hadde råd til å tape. Solidariteten og grunnplansaktivismen var avgjørende for resultatet. Revolusjon gratulerer de streikende og alle i fagbevegelsen som har støtta dem!

Les mer hos handelogkontor.no