tirsdag 20 april 2021

Auditorium AS (Rockefeller, John Dee) har gått med 8-10 millioner overskudd de siste tre år på en omsetning av 60 millioner kroner. Eier Hans Lier tok ut over 5 millioner i lønn i 2009.
Lønna til de ansatte er lav. De ligger under minstelønn i Riksavtalen (overenskomst for Hotell & Restaurant).

De ansatte krever minstelønn, kvelds- og nattillegg samt betalt for overtid. Tariffavtale betyr også forhandlingsrett overfor ledelsen. Tariffavtale gir også 12 prosent i feriepenger (loven sier 10,2 pst.) og betalt for helligdager (loven sier kun 1ste og 17de mai).

Auditorium AS saksøkte Fellesforbundet og LO fordi de mente den varslede streiken var ulovlig. Rockefeller-ledelsen hevdet de hadde «tariffavtale» – en husavtale undertegnet av tre mellomledere som ble utpekt av ledelsen. Streiken ble utsatt til dommen fra Arbeidsretten forelå. Dommen ga Fellesforbundet/LO enstemmig medhold på alle punkter. Noe annet hadde vært en katastrofe for organisasjonsretten i Norge!

Fanemarkering onsdag 15 desember kl.1830 utenfor Rockefeller i Oslo. Ta med venner og kjente.

Klubber, foreninger og enkeltpersoner kan støtte de streikende på Rockefeller økonomisk på kontonummer 9001 12 93599