mandag 8 august 2022

Et hovedproblem på godsterminalene har vært den stadig økende bruken av innleid arbeidskraft til fortrengsel for de fast ansatte og organiserte terminalarbeiderne. De streikende har blant annet fått gjennomslag for at overenskomsten skal gjelder for alle grupper og for alt arbeid på godsterminalen, dessuten at terminalarbeid skal i hovedsak utføres av terminalarbeidere og baseres på faste heltidsstillinger. Alle er sikra et generelt tillegg på tre kroner timen, og minstelønnssatsene er heva tilsvarende eller mer i speditøravtalen. Det anbefalte forslaget inneholder også disse punktene:
  • En forutsetning for adgang til innleie av arbeidstakere er at det er riktig stipulert bemanning i den enkelte bedrift/avdeling. Normale fraværsmønster skal dekkes opp av fast ansatte.
  • Omfang og behov for å leie inn arbeidstakere skal drøftes med de tillitsvalgte før det gjøres.
  • De tillitsvalgte kan kontrollere at innleieforhold er i tråd med lov- og avtaleverket.
  • Tillitsvalgte skal kunne bistå den innleide arbeidstaker i arbeidsrelaterte spørsmål.
  • Innleide arbeidstakere skal snarest mulig presenteres for de tillitsvalgte.

Fristen for gjennomføring av uravstemninga er satt til 30. juni.